COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Diwrnod Distewi’r Dwndwr

Gobeithio y rhoddwyd taw ar broblemau sŵn a ddioddefwyd gan rai o drigolion stryd yn Hwlffordd, diolch i weithredu ar y cyd rhwng yr awdurdod lleol a’r heddlu.

Brynhawn dydd Mawrth, cyrchodd swyddogion o adrannau Iechyd Amgylcheddol a Thai Cyngor Sir Penfro – gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys – ar fflat yn Fleming Crescent a chyflawnwyd gwarant i atafaelu setiau teledu, hei-ffei ac offer trydanol arall sy’n gallu creu sŵn.

Roedd y fflat wedi bod yn ffynhonnell cerddoriaeth uchel nid yn unig yn ystod y dydd ond yn aml hwyr fin nos ar waethaf rhybuddion niferus a roddwyd gan swyddogion tai ac iechyd amgylcheddol.

Achosodd hyn nid yn unig gryn ofid i drigolion eraill ond roedd hefyd yn torri Rybudd Lleihau Sŵn a roddwyd gan staff Iechyd Amgylcheddol oedd yn caniatáu iddynt gael gwarant i atafaelu’r offer trydanol.

Cafwyd mynediad trwy rym i’r eiddo a chymrwyd yr eitemau a’u hatafaelu.

Mae posibilrwydd yn dal y gellid dirwyo neu droi tenant y fflat allan hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet y Cyngor Sir dros Seilwaith a Thrwyddedu, fod yr Awdurdod yn ymroddi i ddefnyddio’r holl bwerau ar gael iddo i ddelio â thrigolion sydd byth a hefyd yn creu niwsans sŵn gormodol ac sy’n anwybyddu cyngor a rhybuddion swyddogion y Cyngor.

 

 

Geiriadau

Swyddogion y Cyngor a’r heddlu’n gadael y fflat gyda’r offer a atafaelwyd.

Swyddogion y Cyngor yn y fflat yn tynnu plwg yr offer trydanol cyn ei symud.


ID: 5833, revised 28/11/2019