COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Diwrnod O Hwyl Glebelands Yn Llwyddiant Mawr

Cyhoeddwyd bod diwrnod o hwyl a gynhaliwyd ym mharc chwarae Glebelands, Hakin ddydd Sadwrn, i gywain cefnogaeth i ddatblygu'r cyfleuster ymhellach, wedi bod yn llwyddiant mawr.

Y prif ysgogwyr y tu ôl i'r digwyddiad a arweiniwyd gan y gymuned oedd dau o'r preswylwyr lleol, sef Richard Nicholas a Wayne Richards.

“Yn ogystal â cheisio codi proffil y parc, nod y diwrnod o hwyl oedd cael preswylwyr lleol eraill i gymryd rhan yn y broses o sefydlu grŵp cymunedol i fynd â'r prosiect yn ei flaen,” esboniodd Richard.

“Rwy’n falch o ddweud bod yna lawer o ddiddordeb mewn ffurfio grŵp, a chawsom adborth gwych hefyd ar ba gyfarpar chwarae y dylid ei osod.

“Roedd yna farn glir fod pobl am i’r parc ddychwelyd i fod yn ardal ddiogel, lân, lle gall plant chwarae."

Yn gweithio gyda Richard a Wayne i drefnu'r diwrnod o hwyl dan arweiniad y gymuned yr oedd Cyngor Sir Penfro a'r sefydliad Buddsoddi Lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Sir ar gyfer Hubberston, Viv Stoddart, a oedd yn bresennol yn y digwyddiad, “Roedd yn ddiwrnod anhygoel – enghraifft berffaith o'r gymuned yn dod ynghyd i gynnal prynhawn o hwyl ar gyfer y teulu cyfan.

“Roedd yna rywbeth i bawb ei fwynhau – a mwynhau a wnaethant, ac roedd yna lawer o wynebau gwenog o gwmpas. 

“Os yw digwyddiad dydd Sadwrn yn arwydd, roedd yn amlwg bod yna frwdfrydedd yn y gymuned i drawsnewid y parc chwarae yn gyfleuster cyfoes. Rwy’n dymuno’n dda iddynt, a byddaf yn rhoi pob cymorth a allaf i sicrhau bod y maes chwarae yn dod yn lle o hwyl deuluol wirioneddol ar gyfer pawb.”

 

 

Capsiynau

Yn y llun ar y diwrnod o hwyl y mae: Y Cynghorydd Viv Stoddart (ail o'r chwith); Wayne Roberts a Richard Nicholas (canol); Damian Golden, Swyddog Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae'r Cyngor Sir (ail o'r dde) a'r swyddog Buddsoddi Lleol, Kate McCabe (de).

Yn mwynhau'r diwrnod o hwyl.


ID: 5652, revised 18/09/2019