COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dod nôl i bori’r silffoedd a defnyddio’r cyfrifiaduron yn Llyfrgell Crymych

Bydd cwsmeriaid unwaith eto’n gallu pori’r silffoedd yn bersonol a threfnu defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus yn Llyfrgell Crymych o ddydd Sadwrn, 24 Gorffennaf ymlaen.

Bydd y llyfrgell yn dychwelyd i agor ar ddydd Mawrth (3.30pm tan 5.30pm) a dydd Gwener (4pm tan 6pm), yn ogystal â’i oriau agor presennol ar ddydd Sadwrn (10am-1pm).

Bydd y Llyfrgell yn parhau i gynnig y gwasanaeth archebu a chasglu poblogaidd hefyd.

Pan fydd cwsmeriaid yn dod i mewn i lyfrgell, rhaid iddynt gadw at y canllawiau canlynol:

·       Dim mwy na dau gwsmer yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg.

·       Wrth ddod i mewn i’r llyfrgell, gofynnir i chi ddiheintio’ch dwylo.

·       Rhaid cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr bob amser.

·       Rhaid gwisgo gorchudd wyneb amddiffynnol am gyfnod eich ymweliad, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

·       Rhaid goruchwylio plant drwy’r amser.

·       Peidiwch â dod i’r llyfrgell os oes gennych chi neu aelod o’ch teulu symptomau Covid-19.

Meddai’r Cynghorydd Paul Miller, Aelod y Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Rwy’n falch iawn ein bod ni’n awr yn gallu dechrau cynnig amrywiaeth o wasanaethau mewn mwy o’n llyfrgelloedd.

“Mae ein mynediad rheoledig i wasanaethau llyfrgell yn parhau i daro’r cydbwysedd cywir rhwng ailddechrau rhannau craidd o’r gwasanaeth a gynigiwn, a sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff fel ei gilydd.

“Rydym yn parhau i weithio’n galed y tu ôl i’r llenni tuag at ein nod yn y pen draw, sef ailagor pob gwasanaeth ym mhob llyfrgell ar draws y sir, pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny, a byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach maes o law.”

Yn ogystal â’r gwasanaethau personol sydd ar gael, gall aelodau’r llyfrgell barhau i fwynhau mynediad yn rhad ac am ddim at filoedd o e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau o’u cartref trwy’r eLyfrgell 24/7.

I fynd at yr eLyfrgell 24/7, mewngofnodwch i https://www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant, a dewiswch ‘eLyfrgell 24/7’.

I gael rhagor o wybodaeth am bori’r silffoedd, mynediad gan y cyhoedd at gyfrifiaduron a’r gwasanaeth archebu a chasglu, ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

I weld oriau agor eich llyfrgell leol, ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-sir-benfro

 


ID: 8001, revised 22/07/2021