COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dywedwch eich barn am newidiadau arfaethedig i Etholaethau Seneddol yng Nghymru

Gwahoddir cyhoedd Sir Benfro i ddweud eu barn am gynlluniau ar gyfer newid mawr i Etholaethau Seneddol yng Nghymru.

Yn Sir Benfro, rydym yn pleidleisio am Aelodau Seneddol i gynrychioli etholaethau Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi adroddiad yn amlinellu newidiadau cychwynnol i gynigion ar gyfer Etholaethau Seneddol yng Nghymru, a fyddai’n gweld y 40 etholaeth bresennol yng Nghymru yn lleihau i 32.

O dan y newidiadau arfaethedig, byddai pleidleiswyr Sir Benfro yn bwrw eu pleidlais mewn etholaethau â ffiniau newydd, o’r enw Canol a De Sir Benfro a Ceredigion Preseli.

Gwneir y newidiadau er mwyn dod â maint etholaethau yng Nghymru, yn gyffredinol, rhwng 69,724 a 77,062.

Gallwch ddweud eich barn am y cynigion erbyn 3 Tachwedd.

Mae dolen at gynigion y Comisiwn Ffiniau i Gymru ar wefan Dweud eich Dweud y Cyngor yn https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/cymunedauachorfforaethol

Mae copïau caled o’r cynigion ar gael i’w gweld yn Llyfrgell Glan yr Afon, Hwlffordd.

Mae’r llyfrgell ar agor rhwng 10am a 5pm ar ddyddiau Llun, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, a rhwng 10am a 7pm ddydd Mawrth.


ID: 8165, revised 14/09/2021