Ystafell Newyddion

Dywedwch wrthym beth sy’n gwneud Hwlffordd yn arbennig

Mae Cyngor Sir Penfro wedi comisiynu tîm o ‘Rooted in Place’ i ddarganfod beth sy’n gwneud Hwlffordd yn arbennig, a hynny drwy siarad â phobl leol.

Bydd tîm ‘Rooted in Place’, sy’n cynnwys dylunydd brand, darlunydd, swyddogion marchnata a swyddog lle proffesiynol, yn yr ardal dros y misoedd nesaf gyda stiwdio dref dros dro yn cael ei chreu ar Stryd y Bont ddydd Iau, 12 Mai a dydd Gwener, 13 Mai ar gyfer rhan gyntaf y gwaith.    

Rydym yn annog pobl leol, busnesau lleol ac ymwelwyr i alw i mewn a dweud eu dweud a helpu i lunio.

Trwy gymryd rhan bydd aelodau'r cyhoedd yn helpu i ddatblygu brand ar gyfer Hwlffordd fel rhan o gynlluniau adfywio yn y dyfodol.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro, Wil Bramble: “Mae gan Hwlffordd hanes cyfoethog i fod yn falch ohono ond mae dyfodol llawn potensial i edrych ymlaen ato hefyd.

“Bydd yn wych clywed beth sy’n gwneud Hwlffordd yn arbennig i gymaint o bobl eraill.

“Bydd y stiwdio ar agor o 10am ar 12 Mai a byddwn wrth ein boddau yn gweld pobl o fusnesau lleol, grwpiau, plant ysgol, pobl sy’n gweithio yn y dref ac ymwelwyr.

“Mae’n amser cyffrous i’r dref. Mae rhaglen waith helaeth eisoes ar y gweill gan gynnwys cynllun uchelgeisiol yng Nglan Cei’r Gorllewin (safle hen adeilad Ocky White) i greu ailddatblygiad manwerthu a lletygarwch bywiog. Yn ogystal â hyn, mae gwaith datblygu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd, a fydd yn darparu maes parcio aml-lawr wedi’i uwchraddio a gorsaf fysiau, gan roi gwell croeso i’r dref sirol.

“Mae yna hefyd brosiect cyffrous dan Y Gronfa Ffyniant Bro i wella a chyfoethogi Castell Hwlffordd – gan gynnwys creu gofod perfformio awyr agored – a chysylltu’r castell yn ddi-dor â’r dref.”

Cynlluniwyd pont nodwedd hefyd i gysylltu Cei’r Gorllewin a Glan-yr-afon.

Yn ogystal â’r stiwdio dros dro yn Rhif 16 Bridge Street (gyferbyn â Clarks), mae pobl yn gallu cymryd rhan ar-lein drwy wneud arolwg syml ar https://www.surveymonkey.co.uk/r/haverfordwestbrandsurvey1cym

Mae copïau papur ar gael hefyd yn Llyfrgell Glan-yr-afon neu drwy gysylltu â Chris Jones ar 07968 943 084. 

Dyddiad cau’r arolwg yw 12 hanner dydd, ddydd Llun 23 Mai.

Ar ddechrau mis Mehefin, mae pobl yn gallu gweld y stori sy’n datblygu am yr hunaniaeth a sut mae pobl leol wedi helpu i’w llunio drwy alw heibio ffenestr y siop yn Rhif 16 Stryd y Bont.

 

 


ID: 8711, revised 09/05/2022