COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Enillydd Dysgwr Y Flwyddyn Sir Benfro Eleni Yw Jennie Welton

Mae Jennie yn gweithio fel therapydd iaith a lleferydd a symudodd Jennie, sydd yn dod yn wreiddiol o  Whiltshire i Sir Benfro ar gyfer gwaith yn 2010.

Pedair blynedd yn ôl  dechreuodd Jennie ddysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Sir Benfro sy’n darparu dosbarthiadau a chyrsiau Cymraeg trwy Gyngor Sir Penfro ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Jennie wedi cwblhau pedwar cwrs erbyn hyn ac yn teimlo’n hyderus i siarad Cymraeg  gyda’r plant sydd o dan ei gofal. Mae hi’n teimlo bod dysgu Cymraeg wedi cael effaith bositif ar ei gwaith.

"Dw i’n defnyddio fy Nghymraeg yn y gwaith ac yn gallu cyfathrebu gyda fy nghydweithwyr a fy nghleifion yn y Gymraeg," dywedodd Jennie "Mae dysgu’r iaith wedi bod yn hynod bwysig i fi gan  fy mod i’n  gweithio ym maes cyfathrebu’

Mae dwy ferch gyda hi sy’n mynychu Ysgol Eglwyswrw. "Ro’n i eisiau cefnogi fy nwy ferch wrth iddyn nhw gael eu magu mewn ardal Gymraeg a nawr dw i’n gallu helpu nhw gyda’u gwaith cartref!’’ 

Mae Jennie wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn mwynhau rhaglenni ar S4C a darllen llyfrau.

"Dw i’n dwli ar lenyddiaeth Gymraeg ac mae’n teimlad braf i ddarllen a deall rhywbeth yn fy iaith newydd’’

Eleni roedd Jennie yn rhan o ‘r cynllun  ‘Siarad’ sy’n paru dysgwyr â siaradwyr rhugl er mwyn iddyn nhw ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol.

Jennie a`r teulu

"Dw i’n ddiolchgar iawn i fy mhartner siarad Eluned Jones am ei chefnogaeth ac am fy enwebu i ar gyfer gwobr dysgwr y flwyddyn dyn ni wedi cael amser gwych yn sgwrsio a dw i’n teimlo fel rhan o’r gymuned’’ 

Bydd tymor newydd o ddosbarthiadau yn dechrau ar ddiwedd mis Medi a mae Jennie yn llawn canmoliaeth i’r tiwtoriaid a’r cyrsiau.

"Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn frwdfrydig a mae’n bleser dysgu gyda phobl eraill sydd yn ymroi eu hamser i ddysgu Cymraeg. Mae’r dosbarthiadau yn llawn hwyl ac yn gyfleus felly dw i’n argymell  unrhyw un sydd eisiau dysgu i fynd amdani ac i’r rhai sydd yn dysgu i barhau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am ddysgu Cymraeg neu yn gallu bod o gymorth i’r rhai sydd yn dysgu ewch i http://bit.ly/DCSBenfro

neu e-bostiwch  learnwelsh@pembrokeshire.gov.uk

Llun

Jennie Welton gyda  Kevin Davies, Swyddog Cydlynu Dysgu Gydol Oes / Cymraeg i Oedolion

 

Llun

Jennie gyda’i  phlant ac Eluned Jones.


ID: 5641, revised 18/09/2019