COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon 2020

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer un o’r digwyddiadau y disgwylir yn fwyaf eiddgar amdano yn y calendr chwaraeon lleol.

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2020 yw eich cyfle i enwebu chwaraewyr, hyfforddwyr, athrawon a threfnwyr sy’n ymwneud â chwaraeon yn y Sir.

“Mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar chwaraeon eleni, fel popeth arall,” meddai Ben Field, rheolwr Chwaraeon Sir Benfro.

“Fodd bynnag, rydym yn awyddus i ddathlu’r cyflawniadau hynny sydd wedi digwydd – er gwaethaf yr anawsterau a’r cyfyngiadau – a chydnabod y rhai sy’n gweithio ym maes chwaraeon ar lawr gwlad ac sy’n gwneud y cyfan yn bosibl.

“Os ydych chi’n gwybod am chwaraewr neu dîm sydd wedi rhagori ers mis Tachwedd 2019, neu rywun sy’n ymroddedig i hyfforddi neu drefnu chwaraeon lleol, yna beth am eu henwebu am wobr?” 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Sul, 11 Hydref, ac mae croeso eto i enwebeion y llynedd.

Mae rhai categorïau wedi’u cyfuno eleni o ganlyniad i’r pandemig. 

Mae’r categorïau fel a ganlyn: 

·         Hyfforddwr y Flwyddyn

·         Cyflawniad Chwaraeon Oedolion

·         Cyflawniad Chwaraeon Iau (dan 16)

·         Gwobr Chwaraeon Anabledd

·         Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau (dan 16)

·         Arwyr Di-glod

·         Llwyddiant Tîm y Flwyddyn

·         Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

·         Clwb y Flwyddyn

Noddir y gwobrau gan Chwaraeon Sir Benfro, Folly Farm, Valero, Radio Sir Benfro, a’r Western Telegraph.

Mae’r Cynghorydd Paul Miller, yr Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, yn annog pobl i fynd ati i enwebu.

“Efallai y bu’n flwyddyn wahanol i’r arfer, ond mae llawer o unigolion, clybiau a thimau wedi cyflawni llwyddiannau eithriadol o hyd yn eu dewis chwaraeon, ac mae cyfoeth o bobl wedi gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni,” meddai.

“Edrychwn ymlaen at gydnabod eu hymdrechion unwaith eto ym mis Tachwedd eleni.” 

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer seremoni wobrwyo ar raddfa lawer llai eleni er mwyn cadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol cyfredol. Y gobaith yw y cynhelir y digwyddiad ddiwedd mis Tachwedd, ond bydd y manylion yn cael eu cadarnhau’n nes at yr amser. 

I gyflwyno enwebiad:

  • neu ffoniwch 01437 776191 i dderbyn copi drwy’r post neu e-bost.

Yn y llun gwelir Graham Brockway, enillydd Gwobr Cyflawniad Oes Chwaraeon Sir Benfro 2019, gyda Phennaeth Chwaraeon BBC Cymru, Geoff Williams, a gyflwynodd y wobr iddo.

 


ID: 6935, revised 16/09/2020