Ystafell Newyddion

Latest News

'Pensaer, Cymro ac Athrylith'

Bydd bywyd a gwaith John Nash yn destun digwyddiad arbennig yn Llyfrgell Doc Penfro yr wythnos nesaf.

13 November 2019

Canmol Trigolion Sir Benfro

Mae Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol y Cyngor, wedi canmol cefnogaeth deiliaid tai wrth i’r ail wythnos cynllun gwastraff ac ailgylchu newydd Sir Benfro gychwyn.

12 November 2019

Cofrestru i Bleidleisio

Mae deiliaid tai’n cael eu hannog i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn Etholiad Cyffredinol Seneddol y Deyrnas Unedig.

11 November 2019

Ymestyn Oriau Agor Canolfan Gyswllt y Cyngor

Fel mesur dros dro, mae staff canolfan gyswllt Cyngor Sir Penfro bellach yn agor yn gynharach i gymryd ymholiadau dros y ffôn o 8 y bore ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener.

08 November 2019

Canlyniad Isetholiad i'r Cyngor Sir

Roedd canlyniad isetholiad Ward Etholiadol Hundleton i Gyngor Sir Penfro ar 7 Tachwedd 2019 fel a ganlyn:

 

Canlyniadau:

Stephen Francis (Steve) Alderman (Annibynnol): 220 pleidlais

Daphne Margaret Jane Bush: 58 pleidlais

David William Edwards (Annibynnol): 35 pleidlais

Barry Edward Grange (Annibynnol): 25 pleidlais

Shirley Margaret Hammond-Williams (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru): 57 pleidlais

Nicola Christina (Nicky) Hancock (Annibynnol): 46 pleidlais

Jonathan Anthony Robert Nutting: 1 pleidlais

Anthony Stenson (Annibynnol): 37 pleidlais

Jacob David Taylor (Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru): 128 pleidlais

 

Etholwyd Stephen Francis Alderman.

08 November 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017