Ystafell Newyddion

Latest News

Datgelu Cynlluniau i Adfywio Hwlffordd

Adfywio Hwlffordd fydd o dan sylw heddiw wrth i Cyngor Sir Penfro gyhoeddi ei gynlluniau cychwynnol ar gyfer ailddatblygu canol y dref.

19 September 2019

Diwrnod O Hwyl Glebelands Yn Llwyddiant Mawr

Cyhoeddwyd bod diwrnod o hwyl a gynhaliwyd ym mharc chwarae Glebelands, Hakin ddydd Sadwrn, i gywain cefnogaeth i ddatblygu'r cyfleuster ymhellach, wedi bod yn llwyddiant mawr.

18 September 2019

Eco-Nodwedd Newydd i Hwlffordd

Mae cynlluniau wedi’u cyflwyno ar gyfer plannu ‘wal werdd fyw’ yng nghanol Hwlffordd er mwyn ceisio cyfoethogi bioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol.

18 September 2019

Mosäig Mawreddog Yn Ysgol Dinbych-Y-Pysgod

Mae mosäig newydd trawiadol bellach yn darparu mynediad croesawgar a lliwgar i Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod, diolch i greadigrwydd a gwaith caled ei disgyblion a chymuned ehangach yr ysgol.

18 September 2019

Cadw Gwrychoedd

Mae arolygydd cynllunio wedi cadarnhau penderfyniad gan Cyngor Sir Penfro i beidio â chaniatáu gwaredu 21 o wrychoedd ar Fferm Pisgah, Rhosfach, Clunderwen.

17 September 2019

Gwobr Am Uno’r Pentref

Neuadd bentref Llanteg yw enillydd diweddaraf Gwobr Balchder yn Sir Benfro.

17 September 2019

Teyrnged I Gynghorydd Sir

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Penfro wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Sir Margot Bateman OBE sydd wedi marw.

16 September 2019

Rhaglen Adfywio Eiddo yn Parhau yn Hwlffordd

Rhoddwyd sylw yr wythnos hon i raglen uchelgeisiol Cyngor Sir Penfro i adfywio adeiladau yn Hwlffordd, a hynny yn ystod ymweliad gan ddirprwy weinidog Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

13 September 2019

Ailosod Arwyneb

Fel rhan o raglen barhaus Cyngor Sir Penfro i ailosod arwynebau ffyrdd, bydd Cylchfan Sgwâr Bridgend – a elwir yn lleol yn Gylchfan Morrisons – yn cael arwyneb newydd.

13 September 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017