COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Enwebiadau'n agored ar gyfer gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2021

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn falch iawn i gyhoeddi bod enwebiadau’n agored ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2021.

Hefyd, mae’r tîm yn hapus dros ben i gadarnhau, yn dilyn seremoni rithwir y llynedd, y bydd y seremoni wobrwyo eleni yn cael ei chynnal yn Folly Farm, er ar raddfa lai na’r arfer.

“Bu’n gyfnod anodd i chwaraeon, fel popeth arall, felly mae gwobrau eleni yn gyfle gwych i gydnabod yr holl bethau da a fu’n digwydd er gwaethaf yr anawsterau,” dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod y Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant.

“Byddwn yn dathlu chwaraeon ar bob lefel – o hyfforddi ar lawr gwlad, i wirfoddoli a threfnu clybiau, i lwyddiannau gan unigolion a thimau.

“Gwnaed llawer o waith caled y tu ôl i’r llenni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf – o glybiau yn addasu eu sesiynau hyfforddiant a’u cyfleusterau i’w gwneud yn ddiogel, i fabolgampwyr sydd wedi gorfod newid eu dulliau ymarfer ac sydd wedi mynd ymlaen i sicrhau llwyddiant yn eu maes, er gwaethaf hynny.

“Edrychwn ymlaen at glywed am lawer o storïau a chyflawniadau gwych, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n anfon eich enwebiadau.”

Mae enwebiadau’n cau ar 10 Hydref, ac mae croeso i enwebeion y llynedd gystadlu eto.

Mae’r categorïau fel a ganlyn:

·         Hyfforddwr y Flwyddyn

·         Gorchest Chwaraeon i Fenywod

·         Gorchest Chwaraeon i Ddynion

·         Gorchest Chwaraeon i Fechgyn (dan 16 oed)

·         Gorchest Chwaraeon i Ferched (dan 16 oed)

·         Gwobr Chwaraeon i’r Anabl

·         Gwobr Chwaraeon i’r Anabl Iau (dan 16 oed)

·         Yr Arwr Tawel

·         Trefnydd Clwb y Flwyddyn

·         Gorchest Tîm y Flwyddyn

·         Gorchest Tîm Iau’r Flwyddyn (dan 16 oed)

·         Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

·         Clwb y Flwyddyn

 

Gwahoddir y sawl sy’n cyrraedd y rownd derfynol a gwesteion i’r seremoni wobrwyo a gynhelir ddydd Gwener 26 Tachwedd yn Folly Farm.

Noddir y gwobrau gan Chwaraeon Sir Benfro, Folly Farm, Valero, Radio Pembrokeshire, a’r Western Telegraph.

I gyflwyno enwebiad:

·         llenwch ffurflen enwebu ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/chwaraeon-sir-benfro 


ID: 8168, revised 15/09/2021