COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Etholiad Ewropeaidd - sut i bleidleisio

Pan fydd pleidleiswyr yn bwrw pleidlais ar ddydd Iau (23ain Mai), byddant yn cael bwrw pleidlais i ethol pedwar Aelod o Senedd Ewrop i gynrychioli Cymru gyfan.

Dim ond un bleidlais fydd gan bleidleiswyr a bydd wyth o bleidiau cofrestredig wedi’u rhestru ar y papur pleidleisio (gwelwch y rhestr atodol).

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol fel na fydd pleidleiswyr yn pleidleisio dros ymgeiswyr unigol.

Caiff pleidleiswyr eu hatgoffa i fynd â’u cerdyn pleidleisio gyda nhw i’w gorsaf bleidleisio ddynodedig (a argraffwyd ar y cerdyn) a’i roi i’r Swyddog Llywyddu neu un o’r Clercod Etholiad ar ddyletswydd.

Hyd yn oed os yw pleidleiswyr wedi colli’r cerdyn pleidleisio, bydd ganddynt hawl i bleidleisio ond iddynt fod ar y gofrestr.

Dylai marc pleidleisio fod ar ffurf croes yn y blwch ar bwys y blaid y dymunant bleidleisio drosti. Yna dylai pleidleiswyr ddodi’r papur wedi’i farcio yn y blwch pleidleisio.

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm. Bydd 112 ohonynt yn gweithredu yn Sir Benfro.

Bydd pob un o 22 awdurdod lleol Cymru’n cynnal eu rhifiadau eu hunain ar ddydd Sul, 26ain Mai. Mae hyn oherwydd bod pleidleisio yn rhannau o dir mawr Ewrop yn digwydd ar y diwrnod hwnnw.

Pan fyddant wedi gorffen eu rhifiadau, bydd Swyddogion Canlyniadau Lleol yn hysbysu Mr Ian Westley, y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol dros Gymru, o ganlyniad y rhifiad yn eu hardaloedd.

Yna bydd Mr Westley’n datgan y canlyniad ar gyfer rhanbarth etholiadol Cymru.

Nid oes modd cyhoeddi canlyniadau lleol cyn 10pm oherwydd mai dyma’r amser pan fydd pleidleisio’n dod i ben yn rhai rhannau o Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

·         https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop

·         https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-a-phleidleisio

·         #EtholiadauUE2019

·         e-bost: electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

·         ffôn: 01437 775844.

 


ID: 5223, revised 14/05/2019