Ystafell Newyddion

Fenton a Tafarn-sbeit i Gynrychioli'r Sir Mewn Rowndiau Terfynol Criced

Mae poblogrwydd criced merched yn Sir Benfro yn parhau i dyfu, wrth i record o 24 o ysgolion ddod â thimau i Rowndiau Terfynol Criced Merched Kwik eleni.

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol yng nghlybiau criced Hwlffordd a Chaeriw, a daeth un ar ddeg o ysgolion o ogledd Sir Benfro i gystadlu yn Hwlffordd a thair ar ddeg o ysgolion o dde'r sir i gystadlu yng Nghaeriw.

Ar ddiwedd y digwyddiadau cystadleuol a hwyliog, cyhoeddwyd mai Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton ac ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn-sbeit oedd yr enillwyr, a byddant yn mynd ymlaen i rowndiau terfynol rhanbarthol Cymru yng Ngerddi Sophia ar 8 Gorffennaf.

Cafodd y gwyliau eu trefnu gan Chwaraeon Sir Benfro – y tîm datblygu chwaraeon yng Nghyngor Sir Penfro – a'u noddi gan Valero.

Canmolodd Martin Jones, swyddog datblygu criced yn Chwaraeon Sir Benfro, ansawdd ac ysbryd y chwarae yn y ddau ddigwyddiad.

Gwelodd yr ŵyl yn Hwlffordd Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton, Ysgol Gymunedol y Garn, Ysgol Gymunedol Neyland ac Ysgol Bro Cleddau yn cyrraedd y rowndiau cynderfynol.

Curodd Fenton y Garn a llwyddodd Bro Cleddau i guro Neyland, cyn i Fenton guro Bro Cleddau o ganlyniad i ychydig o fatio call a bowlio cadarn, wedi'u cefnogi gan dipyn o lwyddiant wrth ddal y bêl.

Gwelodd gŵyl de'r sir yng Nghaeriw Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn-sbeit, Ysgol WG Sant Oswallt, Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside ac Ysgol Gymunedol Gelli Aur yn cyrraedd y rowndiau cynderfynol. 

Curodd Tafarn-sbeit Sant Oswallt a llwyddodd Stepaside i guro Gelli Aur. Roedd y ddwy ysgol heb eu curo ar y cam hwn, a llwyddodd Tafarn-sbeit i gyrraedd y brig ar y diwedd.

"Roedd yn ymdrech tîm ardderchog," meddai Martin Jones. "Rhaid sôn yn arbennig am y capten, Caitlin Lewis, a gafodd ŵyl ardderchog ac a oedd hefyd yn dathlu ei phen-blwydd."

Dywedodd ei bod hefyd yn dda gweld wynebau allweddol o griced menywod yng ngŵyl Caeriw –  Laura Charles Price, Cydlynydd Menywod a Merched De-orllewin Cymru a Rachel Priest o Seland Newydd sy'n chwarae i  Thunder yn y Ladies Big Bash League.

Ychwanegodd Martin “Mae'n ardderchog gweld twf criced merched, nid yn unig ar lefel gynradd ond hefyd yn y gystadleuaeth Lady Taverners (dan 13 oed a dan 15 oed). Mae hyn oll wedi helpu twf cynghrair criced menywod Sir Benfro, sydd â naw tîm erbyn hyn." 

Cyflwynodd Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero, Stephen Thornton, y medalau i'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol.

Aelodau sgwad Fenton oedd: Chloe Dewstowe (capten), Ami Louise Richards, Kiera Ribbon, Bethan Stobbs, Beatrix Nicklin, Jenny Frayling, a Shanice Clarke.

Aelodau sgwad Tafarn-sbeit oedd: Caitlin Lewis (capten), Phyllis Davies, Cara Merriman, Sophie Jones, Amelie Brown, Mia King-Allum, Sofia Dunlop, Ophelia Jenkins a Megan Morris.

Capsiwn (prif llun)

Yn y llun mae Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton a enillodd rowndiau terfynol gogledd y sir.

Stepaside a Tavernspite

Enillwyr de'r sir Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn-sbeit ac Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside a ddaeth yn ail, gyda Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero, Stephen Thornton.

Cleddau Reach

Ysgol Bro Cleddau oedd yn ail yn rowndiau terfynol gogledd y sir.

 


ID: 5308, revised 07/06/2019