Ystafell Newyddion

Ffeiriau swyddi Sir Benfro i roi hwb i fusnesau a cheiswyr gwaith yn y gwanwyn

Mae cyflogwyr lleol yn ymuno â’i gilydd i arddangos amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous, gwerthfawr a hirdymor mewn dwy ffair swyddi yn Hwlffordd a Doc Penfro ym mis Mai.

Cefnogir y ffeiriau swyddi sy’n rhad ac am ddim gan Gyngor Sir Penfro a Phartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De Orllewin Cymru. Byddant yn cael eu cynnal yn:

·       Haverhub, Yr Hen Swyddfa Bost, 12 Stryd y Cei, Hwlffordd SA61 1BG ddydd Mawrth, 17 Mai rhwng 4pm a 6pm

·       ac yng Nghanolfan Arloesedd y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro SA72 6UN ddydd Iau, 19 Mai rhwng 10am a 2pm.

Mae Ffeiriau Swyddi Sir Benfro yn rhad ac am ddim i’w mynychu, ac nid oes angen cofrestru ar eu cyfer.

Dywedodd Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro: “Maent yn cynnig cyfle rhagorol i geiswyr gwaith a chyflogwyr gysylltu a chael sgwrs, ac mae’n ffordd wych i siarad â darpar gyflogwyr wyneb yn wyne

“Gallwch gofrestru gyda chyflogwyr ar gyfer swyddi, darganfod mwy am y cyflogwyr a’r cyfleoedd sydd ganddynt, gofyn cwestiynau, ymgeisio am swyddi, neu hyd yn oed gael cyfweliad bach ar y diwrnod.”

Bydd amrywiaeth eang o gymorth ar gael hefyd i’r rheiny sy’n bwriadu mireinio eu sgiliau chwilio am swyddi, gan gynnwys cael mynediad at gymorth digidol, a chymorth ymarferol ag arian a budd-daliadau gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Bydd cyngor un i un ar gael i fynychwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau i fod ‘yn barod i weithio’, a bydd cyfle i siarad â gweithwyr rhaglenni cyflogadwyedd Sir Benfro am gymorth â llunio CV, hyfforddiant a rhwystrau rhag cyflogaeth.

Dywedodd Darren: “Mae’r Ffeiriau Swyddi yn gyfle gwych i bobl o bob oedran a gallu ddarganfod y gyrfaoedd amrywiol sydd ar gael ledled Sir Benfro, gan gysylltu cyflogwyr â doniau datblygol newydd. Mae’r ymateb gan gyflogwyr lleol wedi bod yn anhygoel gydag amrywiaeth eang o swyddi’n cael eu cynnig, felly p’un a ydych chi’n chwilio am waith, yn meddwl am newid gyrfa neu fod angen cymorth a chefnogaeth arnoch chi ar ôl cael eich diswyddo, dewch draw i weld beth sy’n cael ei gynnig.”

Os na allwch chi fynychu ar y diwrnod ond yr hoffech chi ddarganfod mwy am sut gall gwasanaethau cymorth cyflogaeth Cyngor Sir Penfro eich helpu chi, cysylltwch:futureworks@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 776437.

Mae Ffeiriau Swyddi Sir Benfro yn rhad ac am ddim i’w mynychu, a gall ymwelwyr fynd yno ar y diwrnod.

 

 


ID: 8720, revised 11/05/2022