COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ffrog Wedi’i Gwneud O Becynnau Creision Yn Dal Dychymyg

Mewn argyfwng, gallwch ddibynnu ar y rhai sy’n mynd i Ganolfan Ddydd Anchorage yn Noc Penfro ddod i’r adwy.

Felly, pan roedd angen dros 100 o becynnau creision gwag ar gangen Sefydliad y Merched Lawrenny a Martletwy, fe wnaethant droi at y cyfleuster a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro am help.

Daeth y cais anarferol ar ôl i’r gangen gofrestru ar gyfer sioe ffasiwn amgen, a gynhaliwyd gan Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Benfro. 

Thema’r sioe oedd ‘Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu’ ac roedd rhaid i bob dilledyn a fyddai’n cael ei arddangos ar y llwyfan fod wedi’i wneud o ysbwriel – hynny yw, gwastraff o fagiau du neu oren y Cyngor yn unig.

Penderfynodd aelodau’r gangen ddylunio ffrog wedi’i gwneud o becynnau creision gwag – ond ble yn y byd fyddai modd dod o hyd i dros 100 o fagiau?

Diolch i un aelod o’r gangen sy’n gweithio fel Gweithiwr Cymorth yn yr Anchorage ar Commercial Row, penderfynwyd gofyn am gymorth cwsmeriaid a staff y ganolfan ddydd.

Ac felly, dros yr wythnosau nesaf, bwytawyd nifer fawr o becynnau creision o bob blas ac, o ganlyniad, taniwyd nifer o drafodaethau am ailgylchu ac opsiynau amgen i becynnu safonol.

Cant ac ugain o becynnau creision yn ddiweddarach – ac ar ôl pobi’r pecynnau er mwyn eu lleihau i chwarter eu maint gwreiddiol – cwblhawyd y ffrog wedi’i gwneud o becynnau creision, er balchder mawr i bawb a gyfrannodd at y prosiect.

Gludodd aelodau’r gangen bob pecyn at ei gilydd dros leinin cynfas lliw du, a chaewyd y ffrog orffenedig gyda sip hyd llawn.

Yn ystod y sioe ffasiwn, cipiodd y ffrog ddychymyg y beirniaid, gan ennill tystysgrif Canmoliaeth Uchel, ymroddedig i bawb yn yr Anchorage.

Ers hynny, mae’r ffrog wedi cael ei harddangos yn y Sioe Frenhinol yn Llanfair ym Muallt, ac mae hi’n teithio o amgylch canghennau Sefydliad y Merched ledled y wlad ar hyn o bryd yn codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol.

 

Capsiwn

Cwsmeriaid Anchorage gyda’r ffrog wedi’i gwneud o becynnau creision.


ID: 5547, revised 13/08/2019