COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Fideo yn amlygu cymorth anabledd dysgu

Mae Cyngor Sir Penfro yn cefnogi Wythnos Gwaith Anabledd Dysgu (AD) Mencap a gynhelir eleni o ddydd Llun, 9 Tachwedd i ddydd Sul, 15 Tachwedd.  

Mae Covid-19 wedi gorfodi cyflogwyr i feddwl yn wahanol am y ffordd y mae pobl yn gweithio. Mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar waith i bobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth sydd fel arfer â swyddi na ellir eu gwneud gartref.

Fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, mae'r Cyngor Sir wedi sicrhau bod staff ag anabledd dysgu ac awtistiaeth yn cael eu cefnogi ac yn gallu parhau i weithio drwy gydol y cyfnod anodd hwn. 

I nodi'r Wythnos AD sydd ar ddod, cynhyrchwyd fideo Cyflogaeth â Chymorth newydd sy'n tynnu sylw at y gwaith y mae Norman Industries yn Hwlffordd yn ei wneud i gefnogi pobl ag anabledd ar draws ei holl feysydd gwaith.      

Norman Industries yw'r ffatri a gefnogir gan y Cyngor yn Snowdrop Lane sy'n cyflogi pobl ag anabledd.

Er y gofynnir i staff gweinyddol weithio gartref yn gyffredinol, nid yw hyn yn bosibl i rywun ag anabledd dysgu.

Felly mae Norman Industries wedi bod yn gwneud 'sgriniau tisian' i addasu ei le gwaith ac amddiffyn ei staff, gan sicrhau bod ei staff anabl yn dal i allu gweithio mewn amgylchedd sy'n darparu'r cymorth sydd ei angen arnynt. 

Yn ystod Wythnos Gwaith AD bydd y ffatri yn tynnu sylw at y gwaith hwn ar draws ei ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.  Mae rhai o'r straeon a fydd yn ymddangos yn cynnwys: 

·         Hannah, Gethin a Chris sy'n gweithio yn ardal grefftau'r Norman Industries ac a gefnogwyd i barhau i wneud nwyddau ar gyfer siop fferm Gwneud, Tyfu a Bwyta Maenordy Scolton drwy gydol y clo

·         sut mae Jack, Callum ac 'AJ' wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd yn y Caffi Man Cwrdd sydd wedi'i leoli yng nghanolfan hamdden Aberdaugleddau

·         dilyn Dylan a symudodd o'r coleg i fyw gyda chymorth ar ddiwedd y clo cyntaf ac sydd wedi symud i waith cyflogedig gyda chymorth Experience 4 Industries.

Ers mis Ebrill, mae'r prosiect Trechu Tlodi mewn Gwaith newydd wedi helpu dros 20 o bobl i gael cyllid mynediad i Waith yr Adran Gwaith a Phensiynau i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnynt i ddiogelu eu swyddi.

I weld y fideo ewch i:

https://youtu.be/hWyKyCgotXk (Saesneg)

https://youtu.be/ke_YzNQ1TEo (Cymraeg)

Dilynwch wythnos AD ar y cyfryngau cymdeithasol: #GwaithAD20 a #MeddwlYnWahanol.


ID: 7108, revised 30/10/2020