COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Galwad ar gymunedau i fod yn wyliadwrus am rêfs anghyfreithlon

Mae Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr a chymunedau lleol fod yn wyliadwrus dros y penwythnos gŵyl banc sydd i ddod am arwyddion o unrhyw rêfs anghyfreithlon a gynllunnir ar eu tir.

Dylid rhoi gwybod i’r heddlu ar unwaith am unrhyw weithgarwch amheus, yn enwedig os oes niferoedd anarferol o gerbydau – yn benodol, faniau gwersylla, faniau neu lorïau – i’w gweld yn yr ardal.

Mae’n bosibl y bydd tresmaswyr anghyfreithlon yn chwilio ymlaen llaw am safleoedd ar gyfer cynnal rêf, neu y bydd pobl yn holi tirfeddianwyr ynghylch tir, gan honni eu bod eisiau ei logi ar gyfer gweithgareddau derbyniol megis gwersylloedd sgowtiaid.

Byddai’r wybodaeth yn helpu’r heddlu i ymateb yn gyflym wrth i rêfs anghyfreithlon gychwyn, yn y gobaith y gellir eu hatal rhag digwydd neu, o leiaf, y gall yr heddlu ymateb cyn iddynt ymsefydlu.

Mae rêfs yn gallu achosi pryder i’r gymuned leol, ac os na ymdrinnir â nhw’n gyflym, mae’n anodd eu stopio oherwydd y nifer fawr o bobl sy’n cymryd rhan. Yn ogystal, mae pryderon diogelwch ynghlwm wrth wasgaru digwyddiadau o’r fath.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys trwy wneud adroddiad ar-lein: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy-GB/riportio/riportio/, trwy e-bost: 101@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu trwy ffonio 101.

Fel arall, ffoniwch wasanaeth y tu allan i oriau Cyngor Sir Penfro ar 0345 6015522.

 


ID: 7743, revised 28/04/2021