Ystafell Newyddion

Glan yr Afon Yn galw ar holl selogion Celf a Chrefft!

Mae Llyfrgell, Oriel a Gwybodaeth i Ymwelwyr Glan yr Afon yn Hwlffordd yn gweithio gyda grŵp o artistiaid i gynnal cyfres o Weithdai Celf a Chrefft yr haf hwn.

  • Dydd Iau 18fed Awst — Pwytho Gyda’n Gilydd gyda Carolyn Young
  • Dydd Llun 22ain Awst — Hunan-bortreadaeth gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu gyda Richard Blacklaw-Jones
  • Dydd Iau 25ain Awst — Hunan-bortreadaeth trwy ffotograffiaeth gyda Cara Gaskell

Bydd yr holl weithdai hyn yn cael eu hysbrydoli gan drafodaeth galonogol am yr arddangosfa gyfredol o bortreadau benywaidd yn Oriel Glan yr Afon. Daw'r arddangosfa o'r Casgliad Portreadau Cymreig Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gyda'r prif baentiad Hélène Rouart yn Astudiaeth ei Thad gan Edgar Degas ar fenthyg o'r Oriel Genedlaethol, Llundain, fel rhan o Daith y Campwaith, a noddir gan Christie's.

Nod yr arddangosfa yw archwilio'r ffurf fenywaidd mewn celf a herio'r gwyliwr i ystyried theori'r drem gwrywaidd mewn portreadau, trwy lygaid artistiaid benywaidd a gwrywaidd fel ei gilydd, fel Seren Morgan Jones a Syr Kyffin Williams.

Bydd cyfranogwyr y gweithdy yn cael eu herio i arsylwi ac archwilio'r paentiadau. Cwestiynu pwy oedd y menywod hyn a sut maen nhw'n cael eu cynrychioli yn y paentiadau. Archwilio a chwestiynu eu hymdeimlad eu hunain o'r benywaidd a'r gwrywaidd. Ac i gyfleu'r meddyliau, y syniadau a'r teimladau hynny mewn ffordd ymarferol trwy gynhyrchu eitem sy'n adlewyrchu eu hymdeimlad eu hunain o’r hunan.

Nid oes angen profiad blaenorol. Mae'r gweithdai hyn wedi'u hanelu at ddechreuwyr a hoffai ddysgu sgil newydd a chael ychydig o hwyl!

Mae pob gweithdy yn weithgaredd annibynnol, sy'n agored i Oedolion 16 mlwydd oed a hŷn. Mae cadw lle yn hanfodol oherwydd nifer cyfyngedig o leoedd. Bydd y gweithdai yn dechrau am 10am ac yn gorffen tua 4pm, gydag egwyl am ginio (dewch â'ch lluniaeth eich hun). Bydd yr holl ddeunyddiau a chyflenwadau crefft yn cael eu darparu — er bod croeso i gyfranogwyr ddod â detholiad o eitemau wedi'u hailgylchu i'w defnyddio os ydyn nhw’n dymuno. Mae'r digwyddiadau hyn yn bennaf yn Saesneg eu hiaith, er bod rhai o'r artistiaid yn siarad Cymraeg.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, gweler: Glan yr Afon 

 


ID: 8940, revised 29/07/2022