Ystafell Newyddion

‘Gofalwn am Sir Benfro’ yn ennill prif wobr farchnata

Mae ymgyrch recriwtio Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro wedi ennill gwobr Ymgyrch Farchnata’r Flwyddyn yng Ngwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar Faes Sioe Sir Benfro yn Hwlffordd, yn cynnwys 14 o wobrau ar y noson i gydnabod y gwaith caled yn y diwydiant iechyd a gofal dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Gwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru, a gynhelir yn flynyddol, a bellach yn ei phumed flwyddyn, yn cydnabod yr holl weithwyr Iechyd a Gofal rhagorol, ar lefel unigol a lefel timau, sy’n gweithio wrth wraidd ein cymunedau.

Maent hefyd yn rhoi cyfle i ni ddathlu ein cydweithwyr ardderchog sydd wedi ymateb i’r her dros y flwyddyn ddiwethaf, gan ddangos tosturi, caredigrwydd a phroffesiynoldeb.

Fel rhan o’r digwyddiad, cipiodd yr Awdurdod y wobr am Ymgyrch Farchnata’r Flwyddyn ac fe’i hanrhydeddwyd am ei ymgyrch ‘Gofalwn am Sir Benfro’ a ddechreuodd yn ôl ym mis Ionawr eleni.

Mae ‘Gofalwn am Sir Benfro’ yn ymgyrch codi ymwybyddiaeth am ofal cymdeithasol yn Sir Benfro, sy’n effeithiol iawn wrth roi’r maes gwaith allweddol hwn ar y map. Gan ddefnyddio ymgyrch greadigol, mae’n hyrwyddo’r amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y farchnad gofal cymdeithasol yn y sir ac yn defnyddio amrywiaeth o actorion a straeon i osod yr olygfa. Mae’r ymgyrch fuddugol yn parhau ar waith ac mae i’w gweld, ynghyd â’r fideo, yma: Cymraeg Saesneg

Roedd y beirniaid yn cydnabod bod yr ymgyrch wedi cael effaith wirioneddol yn y sector i dynnu sylw at yr heriau a hyrwyddo gofal fel diwydiant gwerthfawr i fod yn rhan ohono.

Dywedodd Rachel Gibby, Swyddog Datblygu gyda’r Gwasanaethau Cartrefi Gofal yng Nghyngor Sir Penfro: “Mae’n bleser gwirioneddol ac rwy’n falch o fod yn rhan o’r prosiect hwn ar y cyd â chydweithwyr ym meysydd gofal cymdeithasol, adnoddau dynol, a marchnata a chyfathrebu. Dymunwn ddiolch i’r person a’n henwebodd ar gyfer y wobr hon ac i noddwyr a threfnwyr Gwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru, gan fod cymaint o bobl yn ein cymuned yn cefnogi pobl ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl.”

Ychwanegodd Jason Bennett, Pennaeth Gofal Oedolion, Gofal Cymdeithasol:

“Rwy’n llongyfarch y tîm am ennill y wobr hon, sy’n gydnabyddiaeth o’n gwaith i gefnogi gofalwyr a’r proffesiwn, ac sy’n dangos ein hymrwymiad i hyrwyddo’r cyfleoedd gyrfa gwych ym maes gofal cymdeithasol.

“Mae’r cyflawniad rhagorol hwn yn ein hatgoffa o’r pwysau y mae ein diwydiant yn ei wynebu – yn enwedig wrth i ni fynd i mewn i fisoedd y gaeaf – ac rwyf wrth fy modd bod yr ymgyrch aml-gyfrwng arloesol hon wedi’i chydnabod mewn ffordd mor gadarnhaol. Llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd ran.”

 

Yn y llun mae rhai o'r tîm a weithiodd ar Ymgyrch Farchnata ‘Gofalwn am Sir Benfro’: Julia Allen, Nicky Edwards, Alexandra Bradley, Rachel Gibby a Ian Randell.


ID: 9336, revised 18/11/2022