Ystafell Newyddion

Gofyn am farn tenantiaid tai mewn arolwg

Gall tenantiaid tai yn y sir ennill hyd at £50 o dalebau archfarchnad os byddan nhw’n cymryd rhan mewn arolwg Bodlonrwydd Cwsmeriaid Tai a gaiff ei redeg ar hyn o bryd gan Cyngor Sir Penfro.

Mae tîm tai y Cyngor wedi gofyn i breswylwyr am eu hadborth ar eu profiadau fel tenant y Cyngor.

Y nod yw gweld pa mor dda mae’r gwasanaethau’n perfformio a beth all yr Awdurdod ei wneud i wella lefelau bodlonrwydd.

Bydd tenantiaid a fydd yn ymateb yn cael eu rhoi’n awtomatig i gystadleuaeth lle gallant ennill naill ai £10, £30 neu £50 mewn talebau archfarchnad.

I gymryd rhan yn yr arolwg, dylai tenantiaid:

·         Gwblhau’r holiadur ar wefan Cyngor Sir Penfro www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw dydd Mawrth, 8 Ionawr.


ID: 4568, revised 21/12/2018