Ystafell Newyddion

Gofyn i’r cyhoedd fod yn wyliadwrus

Gofynnir i’r cyhoedd gadw golwg am Olew Palmwydd wrth gerdded ar ein traethau.

Mae’n dilyn adroddiadau o’r sylwedd gwyn, cwyraidd yn cael ei olchi ar draeth y Gogledd yn Ninbych-y-pysgod dros y penwythnos.

Glanhaodd swyddogion y Cyngor yr olion.

Mewn archwiliad o’r traeth fore heddiw (dydd Llun, 3ydd Rhagfyr) ni chafwyd dim o’r deunydd ar ôl ond, gyda rhagolwg gwyntoedd cryfion yn ddiweddarach yn yr wythnos, fe all rhagor gael ei ddarganfod.

Nid yw olew palmwydd yn niweidiol i bobl ond fe all lladd anifeiliaid anwes - yn enwedig cŵn - o’i amlyncu.

Dylid hysbysu unrhyw ddeunydd amheus i Ganolfan Gysylltu Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Geiriad
Cafwyd olew palmwydd ar Draeth Gogledd Dinbych-y-pysgod dros y penwythnos.


ID: 4476, revised 03/12/2018