Ystafell Newyddion

Goleuo Neuadd y Sir yn ymuno â chofio’r Holocost yn y DU

Bydd Diwrnod Cofio’r Holocost yn cael ei gydnabod trwy oleuo Neuadd y Sir yn Hwlffordd ddydd Gwener, 27 Ionawr.

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn nodi’r diwrnod pan ryddhawyd gwersyll Auschwitz-Birkenau, ac mae’n cofio’r chwe miliwn o Iddewon a lofruddiwyd yn ystod yr Holocost a phawb a laddwyd yn yr hil-laddiadau ers hynny yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema’r cofio eleni yw ‘Pobl Gyffredin’ ac mae’n canolbwyntio ar y rôl sydd ganddynt mewn hil-laddiad, o anwybyddu, credu propaganda, ac ymuno â chyfundrefnau milain.

Mae’r rhai sy’n cael eu herlid hefyd yn bobl gyffredin sy’n perthyn i grŵp penodol, yn yr un modd â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau dewr i achub, cuddio neu wrthsefyll a herio rhagfarn. 

Fel rhan o thema Diwrnod Cofio’r Holocost, Goleuo’r Tywyllwch, bydd Neuadd y Sir yn ymuno ag adeiladau blaenllaw ledled y DU ac yn cael ei goleuo’n borffor.

Meddai Cadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Pat Davies: “Rydym ni’n gwybod y gallai’r diwrnod hwn fod yn fwy arwyddocaol fyth eleni i bobl o Wcráin sydd wedi ffoi rhag rhyfel, a’r rhai sydd am nodi cyflafan Babi Yar, a ddifethodd gymuned Iddewig Kyiv ar 29 Medi 1941.

“Bydd goleuo Neuadd y Sir yn borffor ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost yn dangos parch ac yn symbol o obaith at y dyfodol.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd David Simpson: “Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ddiwrnod i gofio’r erchyllterau y mae dyn wedi’u hachosi i’w gyd-ddyn, ac yn parhau i wneud, ac mae’n gyfle pwysig i fyfyrio ar sut y gall goleuni ddod o’r tywyllwch.”

#DiwrnodCofiorHolocost #GoleuorTywyllwch

#HolocaustMemorialDay #LightTheDarkness


ID: 9567, revised 26/01/2023