Ystafell Newyddion

Grymuso cymunedau: ffilmiau byr sy'n cofnodi straeon anhygoel Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro wedi datgelu cyfres o ffilmiau byr sy'n adrodd straeon anhygoel gweithredoedd dan arweiniad ein cymunedau ledled Sir Benfro.

Mae gan gymunedau Sir Benfro straeon anhygoel i'w hadrodd – ac mae'r clipiau a gynhyrchwyd yn dod ag amrediad o fentrau dan arweiniad y gymuned yn fyw.

Maent yn cynnwys pob lliw a llun, o ofalu am fannau gwyrdd i ddarparu pryd ar glyd, a chynnal toiledau cyhoeddus, tafarndai a hyd yn oed pyllau nofio. 

Mae'r gyfres o ffilmiau hefyd yn cyfleu pwysigrwydd gwirfoddoli a'r hyn y mae'n ei olygu i'r bobl sydd angen cefnogaeth fwyaf.

Mae mentrau eraill yn cynnwys Cysylltu Saundersfoot, a ddarparodd gymorth cymunedol mawr ei angen yn ystod y pandemig, Parc Lota yn Abergwaun a'r cynllun Pryd ar Glyd yn Nhyddewi.

Y gobaith yw y bydd y ffilmiau'n ysbrydoli eraill ar draws Sir Benfro i weld beth sy'n bosibl a chymryd yr awenau yn eu hardaloedd lleol eu hunain.

Yn ôl Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson: 'Mae gwirfoddoli wrth wraidd caredigrwydd – ac mae gwirfoddoli wrth wraidd pob un o'r straeon hyn.

'Mae'r ffilmiau hyn yn tynnu sylw at waith gwych ein cymunedau – ac maen nhw’n sicrhau ein bod yn dathlu bywydau, cariad a gwaith aelodau anhygoel ein cymunedau.

‘Rwy’n hynod falch o’r prosiectau a gynhaliwyd – yn aml mewn amgylchiadau heriol – ond mae hyn yn dangos y cymunedau anhygoel sydd yn Sir Benfro – a’r camau y maent yn eu cymryd i gefnogi eu cymuned.’

Mae'r prosiectau dan sylw, sy'n dod o bob rhan o Sir Benfro, yn darparu cipolwg ar yr ysbryd cymunedol a'r hyn y gellir ei gyflawni a byddant yn helpu i rymuso cymunedau i groesawu gwirfoddoli a helpu i wneud eu hamgylchedd lleol yn lle gwell fyth i fyw ynddo. 

Cymraeg (llawn): https://youtu.be/sgYzutea4b0

Cymraeg 60 eiliad: https://youtu.be/FGlujIAoMZ4


ID: 8478, revised 12/01/2022