Ystafell Newyddion

Gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Sbotolau Sir Benfro 2022

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Gwobrau Sbotolau Sir Benfro yn dychwelyd (a gynhaliwyd ddiwethaf yn 2019) sy'n dathlu plant a phobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac wedi cyflawni rhywbeth eithriadol. 

Mae'n fenter ar y cyd rhwng y Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc a Gwasanaethau Plant o fewn Cyngor Sir Penfro.

Rydym yn eich gwahodd i enwebu unigolion neu grwpiau o blant a phobl ifanc rydych chi'n meddwl sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau eithriadol mewn 10 categori gwahanol (gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y categorïau drwy glicio ar y ddolen).

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer y categorïau canlynol:

·       Y stori fwyaf ysbrydoledig

·       Gwneud gwahaniaeth yn y gymuned

·       Sicrhau newid cadarnhaol

·       Arweinydd ifanc/Mentora cyfoedion

·       Celfyddydau

·       Cerddoriaeth

·       Chwaraeon

·       Addysg

·       Eco-Hyrwyddwr

·       Llais

https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/gwobrau-sbotolau-sir-benfro-2022

 

Fel arall, os hoffech gael copi electronig neu gopi papur, anfonwch neges e-bost at Nicky.Edwards@pembrokeshire.gov.uk

Gall unrhyw un enwebu a chaiff hunan-enwebiadau eu derbyn hyd yn oed.

 


ID: 9091, revised 22/09/2022