COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Gwaith Canopi Wedi'i Orffen

Mae’r gwaith o dynnu’r canopi a oedd yn gorchuddio hen fythau tollau ar Bont Cleddau wedi dod i ben.

Y contractwr ar gyfer y gwaith oedd Kingswood Engineering o Ddoc Penfro.

Aeth y cerbyd diwethaf i dalu ffi i groesi Afon Cleddau dros y dollbont ar 28 Mawrth.

Roedd yn achlysur ‘hanesyddol’ yn ôl Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Benfro dros yr Economi.

‘Nawr, bydd yr unigolion sydd angen croesi’r bont yn ddyddiol yn arbed o leiaf £6 yr wythnos,” dywedodd y Cynghorydd Miller. “Gallai hyn arwain at £270 ychwanegol yn eu  pocedi bob blwyddyn.”

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod am gael gwared ar dollau yn 2017.

Mewn cytundeb â’r Cyngor Sir, bydd Llywodraeth Cymru yn talu £3 miliwn y flwyddyn i’r Awdurdod dros yr ugain mlynedd nesaf, er mwyn eu digolledu am y refeniw a gollir. Yn ogystal â hyn, byddent yn gwneud taliad unigol i dalu am dynnu’r bythau toll ac i dalu am y gost o ddileu swyddi.

 


ID: 5617, revised 06/09/2019