COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwaith yn dechrau ar uned dal corff dros dro

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, fe all Cyngor Sir Penfro gadarnhau bod paratoadau’n cael eu gwneud i ddarparu trefniadau wrth gefn ar gyfer cadw’r ymadawedig gyda pharch os caiff trefnyddion angladdau yn y Sir eu trechu o ganlyniad i’r COFID-19.

Ar ôl ystyried amryw ddewisiadau, mae gwaith addasu’n cael ei wneud ar hyn o bryd i uned wag Cyngor Sir Penfro ar y stad ddiwydiannol yn Feidr Castell, Abergwaun.

Mae’r gwaith addasu’n golygu gosod nifer o unedau oer parod i’r diben - fel sydd i’w cael fel arfer mewn sefydliadau meddygol - yn yr adeilad i ddal hyd at 100 o gyrff ond gyda’r gallu i gynyddu hyn os bydd angen.

Meddai David Simpson, Arweinydd y Cyngor: “Wrth gwrs, rydym yn dal i obeithio na fydd angen i ni ddefnyddio’r cyfleuster hwn o gwbl.

“Ond, gyda’r ansicrwydd ynghylch canlyniadau dileu’r cyfyngiadau a phryderon ynghylch ail don gryn dipyn yn fwy, rwy’n sicr y bydd y cyhoedd yn deall bod angen paratoi at raid fel hyn.

“Bydd yr adeilad hwn yn cynnig cadw’r ymadawedig yn ddiogel, sicr ac urddasol os oes gofyn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Simpson y byddai’r cyhoedd yn cael rhagor o wybodaeth pe bai angen defnyddio’r cyfleuster.

 

 

 


ID: 6477, revised 22/05/2020