COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Gwall Calendr

Bydd deiliaid tai yng nghanolbarth Sir Benfro yn derbyn calendrau casglu gwastraff ac ailgylchu newydd ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod dyddiad ar y calendr gwreiddiol yn anghywir.

Bydd y calendrau wedi'u cywiro yn cael eu danfon i dai yn Neyland, Johnston, Rosemarket, Freystrop, Llangwm, Hook, Hill Mountain, Sardis, Llanstadwell, Waterston, Blackbridge, a Burton.

Mae'r calendr gwreiddiol yn nodi bod yr ail gasgliad gweddilliol yn digwydd ar 22 Tachwedd; ond mewn gwirionedd bydd hyn yn digwydd ar 29 Tachwedd er mwyn sicrhau tair wythnos rhwng pob casgliad gweddilliol.

Bydd cynllun gwastraff ac ailgylchu newydd Sir Benfro yn cael ei lansio ar 4 Tachwedd 4.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.sir-benfro.gov.uk/casglu-gwastraf


ID: 5697, revised 08/10/2019