COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwasanaeth llyfrgell yn ail-gyflwyno amheuon

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro wedi ailgyflwyno eu gwasanaeth cadw yn rhai o’u llyfrgelloedd.

Gall cwsmeriaid gadw hyd at ddau lyfr a llyfr sain, sydd ar gael yn y cyflenwadau mewn llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod.

Mae eitemau ar gael i’w cadw o Stac y gwasanaeth (storfa) hefyd.

Nid oes gwasanaethau cadw ar gael mewn unrhyw lyfrgelloedd eraill ar hyn o bryd, nac ar gyfer stoc a ddelir yn y llyfrgelloedd hynny.

Gall aelodau o lyfrgelloedd gadw eitemau yn rhad ac am ddim, yn bersonol yn y llyfrgelloedd a restrir uchod, neu drwy’r catalog ar-lein.

I fynd at y catalog ar-lein, mewngofnodwch yn: sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant a dewis ‘Canfod Llyfrau Llyfrgell’

Hefyd, gall cwsmeriaid wneud cais am eitem nad yw ar gael yn y cyflenwad presennol, i’w phrynu fel un o’u dwy eitem i’w cadw.

Nid yw’r Gwasanaeth Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd ar hyn o bryd.

 

·         I gael manylion am y gwasanaethau llyfrgell sy’n cael eu cynnig yn Sir Benfro ar hyn o bryd, edrychwch ar https://www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant


ID: 7173, revised 23/11/2020