COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwefan Cysylltiadau Hynafol yn mynd yn fyw

Mae gwefan gyffrous newydd sy'n adfywio'r cysylltiadau hynafol rhwng Sir Benfro a Loch Garman (Wexford) trwy straeon, digwyddiadau, celf ac archaeoleg bellach yn fyw.

Mae Cysylltiadau Hynafol, prosiect celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth tair blynedd a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wrth ei fodd i gyhoeddi gwefan newydd sy'n adfywio'r cysylltiadau hynafol rhwng Sir Benfro a Loch Garman trwy straeon, digwyddiadau, celf ac archaeoleg. https://ancientconnections.org/?lang=cy

Er gwaethaf y cyfyngiadau symud, mae prosiect Cysylltiadau Hynafol wedi llwyddo i annog y ddwy gymuned i ailddarganfod eu treftadaeth a rennir. Yn ddiweddaraf, gwnaeth gŵyl ar-lein History Hunters dynnu pobl o Loch Garman a Sir Benfro. Erbyn hyn, gall preswylwyr ac ymwelwyr â Sir Benfro a Loch Garman ymweld â'r wefan newydd ar gyfer hwrdd o weithgarwch creadigol fel comisiynu gweithiau celf newydd, adfywio sgiliau traddodiadol, hyrwyddo pererindod yn y byd modern, cloddfeydd archaeolegol, adrodd straeon, cerddoriaeth fyw a phrosiectau ysgolion, ynghyd â mentora a chymorth i fusnesau a phrosiectau cymunedol.

Dywed Swyddog Prosiect Cysylltiadau Hynafol Ruth Jones, "Mae cymunedau wrth wraidd yr hyn y mae Cysylltiadau Hynafol yn ei olygu. Bydd y wefan newydd hon yn helpu pobl i ddarganfod pa weithgareddau sy'n digwydd a sut y gallant gymryd rhan. Trwy'r wefan, bydd yn hawdd i bobl allu trefnu lle ar un o'n digwyddiadau cymunedol am ddim, cofrestru ar gyfer ein e-gylchlythyr rheolaidd, derbyn hyfforddiant croesawyr am ddim trwy ein cynllun Cenhadon Twristiaeth, neu ychwanegu at ein map stori ar-lein."

Ymwelwch â Chysylltiadau Hynafol https://ancientconnections.org/?lang=cy i weld sut y gallwch chi gymryd rhan!

Arweinir Cysylltiadau Hynafol gan Gyngor Sir Penfro, ynghyd â phartneriaid Cyngor Swydd Wexford, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a Visit Wexford. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Cymru–Iwerddon.

Logiau


ID: 7846, revised 03/06/2021