COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Gwelliannau I Gyffordd Crynwedd

Mae’r gymuned leol wedi croesawu gwelliannau a wnaed i gyffordd ger Arberth.

Yn hanesyddol, bu’r gyffordd i Grynwedd i’r dwyrain o Arberth yn anodd ei gadael i ymuno â ffordd y B4314, oherwydd bod terfynau eiddo i’r ddau gyfeiriad allan o’r ffordd ymyl yn amharu ar welededd i ddefnyddwyr.

Bellach, diolch i gynllun gan Gyngor Sir Penfro, mae’r problemau diogelwch ar y ffordd wedi’u datrys.

Dywedodd Aelod Cabinet yr Awdurdod dros Seilwaith, Phil Baker: “Roedd tir a roddwyd yn hael i’r cynllun wedi galluogi ad-drefnu’r gyffordd trwy adlinio clawdd gwrych i’r dwyrain a dau derfyn eiddo i’r gorllewin.

“Er mai nod y prosiect oedd gwella’r gwelededd yn bennaf, manteisiodd y Cyngor ar y cyfle hefyd i fynd i’r afael â’r broblem â merddwr wrth y gyffordd trwy osod addasiadau draenio.”

Dywedodd y Cynghorydd Sir Lleol, Elwyn Morse, fod y gymuned yn ddiolchgar am y gwaith a wnaed.

“Mae diogelwch ar y gyffordd hon wedi gwella’n fawr iawn o ganlyniad,” ychwanegodd.

Gwnaed y gwaith gan y contractwyr Evan Pritchard Limited.

 

Capsiwn

Dangosir y Cynghorydd Morse (canol) wrth y gyffordd newydd, gyda Maer Arberth a Chadeirydd Cyngor y Dref, y Cynghorydd Chris Walters, a pheiriannydd priffyrdd y Cyngor Sir, Anthony Price.


ID: 5627, revised 11/09/2019