Ystafell Newyddion

Gwelliannau i Wasanaeth Fflecsi Sir Benfro

Tra bo Gwasanaeth Fflecsi Sir Benfro yn gweithio'n dda ac yn darparu llawer o deithiau i gwsmeriaid, mae nifer o newidiadau yn cael eu rhoi ar waith er mwyn gwasanaethu anghenion cwsmeriaid yn well.

O 27 Mehefin ymlaen, ni fydd y llwybrau sefydlog 643 a 645 yn gweithredu mwyach gan fod nifer y teithwyr sy'n mynd arnynt yn fach iawn. Fodd bynnag, gall cwsmeriaid sy'n dal i ddymuno mynd ar y teithiau hyn wneud hynny trwy archebu trwy'r Ap Fflecsi neu drwy ffonio'r ganolfan gyswllt. Bydd y newidiadau hyn yn golygu y bydd cwsmeriaid nad ydynt yn byw ar hyd y llwybr bws sefydlog hefyd yn cael cyfle i deithio a defnyddio’r gwasanaeth.

Yn ogystal â’r newidiadau i’r teithiau sefydlog, mae yna hefyd nifer o newidiadau eraill yn cael eu gwneud a fydd yn darparu mwy o gyfleoedd i deithio:

-        Bydd tri pharth Sain Ffraid, Jemima a Sain Aidan yn cael eu cyfuno yn un fel bod gan yr ardal gyfan wasanaeth bob dydd. Bydd hefyd yn galluogi teithiau nad oeddent yn bosibl yn flaenorol gan nad oedd y lleoliadau cychwyn a gorffen yn yr un parthau.

-        Bydd parth Bwcabus yn cael ei estyn i alluogi cwsmeriaid i deithio'r holl ffordd i Hwlffordd ac Abergwaun. Bwriad hyn yw gwella'r amseroedd teithio i gwsmeriaid sy'n teithio o ardaloedd megis Spittal a Threcŵn.


ID: 8828, revised 28/06/2022