COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwobr Balchder yn Sir Benfro yn dychwelyd i ddathlu ysbryd cymunedol y sir

Mae Gwobr Balchder yn Sir Benfro yn ôl, gyda’r nod o ddathlu rhagor o enghreifftiau disglair o ysbryd cymunedol yn ein Sir.

Mae’r wobr yn fenter gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n cydnabod ac yn dathlu ymdrechion grwpiau cymunedol y mae eu gwaith yn gwella llesiant pobl a chymunedau yn Sir Benfro.

Yn dilyn seibiant oherwydd Covid-19, mae’r wobr yn dychwelyd a bydd yn cael ei chyflwyno bob yn ail fis i grŵp gwirfoddol sy’n gweithio i wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau lleol.

Bydd yr enillydd yn derbyn £200 a bydd gwaith y grŵp yn cael sylw yn y Western Telegraph.

Gwahoddir ceisiadau am y wobr unwaith eto.

I wneud cais, rhowch fanylion am y ffordd y mae eich gwaith, yn eich barn chi, yn cyfrannu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a/neu amgylcheddol yn eich cymuned.

Dylech ddisgrifio rôl gwirfoddolwyr wrth helpu i gyflawni eich nodau.

Mae’r meini prawf llawn a rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.sir-benfro.gov.uk/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus/gwobr-balchder-yn-sir-benfro

Gallwch hefyd lawrlwytho’r ffurflen gais wrth ddilyn y ddolen uchod.

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch y ffurflen gais at: Vanessa John, Rheolwr Cefnogi’r Trydydd Sector, PAVS, 36/38 Y Stryd Fawr, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 2DA, neu gallwch ei hanfon trwy e-bost at development@pavs.org.uk


ID: 8169, revised 16/09/2021