Ystafell Newyddion

Gwobr I Forget Me Knots

Mae grŵp cymorth dementia wedi ennill gwobr.

Cafodd Forget Me Knots Sir Benfro, wobr Balchder yn Sir Benfro mis Tachwedd yn ddiweddar.

Nawr yn ei chweched flwyddyn, mae’r grŵp wedi tyfu o ddechrau bach mewn caffi yn Neyland i ddod yn un o’r grwpiau cymorth blaenllaw i bobl sy’n byw gyda dementia yn Sir Benfro.

Y grŵp yw 16eg derbynnydd y wobr.

Wrth ddod i’r penderfyniad, dywedodd aelodau panel Balchder yn Sir Benfro eu bod yn edmygu’n arbennig ymroddiad y grŵp “i ddiwallu angen lleol trwy wirfoddolwyr, ei gymorth i’r gymuned leol a sut mae’n gweithio gyda grwpiau lleol.”

Ychwanegwyd “Mae’n amlwg bod Forget Me Knots Sir Benfro’n gwneud cyfraniad sylweddol at wella ffyniant unigolion a’r gymuned yn eu hardal.”

Gan gyfarfod bob mis yn y Mosaic Café yn Neyland, nod y grŵp yw rhoi cymorth a chyngor ynghylch gwasanaethau dementia yn Sir Benfro, meddai Annette Barry, cydgysylltydd y grŵp.

“Rydym yma ar gyfer pobl gyda dementia a’u prif ofalwyr.

“Rydym eisiau helpu lledaenu neges byw’n dda gyda dementia a lleihau’r gwarth ac ofn cysylltiedig â’r cyflwr”, ychwanegodd.

“Rydym hefyd yn helpu eraill i ledaenu’r neges, fel atyniadau lleol. Byddwn yn sgwrsio â nhw ac fe allant gyflwyno areithiau ac arddangosiadau addysgiadol wedi’u haddasu i anghenion y grŵp.”

Wedi’i lansio yn 2017, partneriaeth yw Gwobrau Balchder yn Sir Benfro rhwng Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro a’r Western Telegraph – gyda phob cynnig buddugol yn cael £200.

I gyflwyno cais am siec £200 nesaf Balchder yn Sir Benfro, lawrlwythwch y ffurflen gais o wefan PAVS – www.pavs.org.uk – neu cysylltwch â PAVS ar 01437 769422 i gael copi caled.

Bydd y grŵp yn cyfarfod ar ail ddydd Sadwrn pob mis yn y Mosaic Café, Frederick Street, Neyland o 11am i 1pm. I gael gwybod mwy, cysylltwch ag Annette Barry yn forgetmeknotpembs@gmail.com.

Geiriad

Sue Leonard, Is-gadeirydd y BGC gyda rhai o aelodau Forget Me Knots Sir Benfro.


ID: 4577, revised 03/01/2019