Ystafell Newyddion

Gwobr i Lyfrgell Aberdaugleddau

Yn ddiweddar cafodd Llyfrgell Aberdaugleddau wobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.

Mae’n golygu bod gofalwyr yn Aberdaugleddau a’r cylch yn gallu defnyddio llyfrgell y dref i gael gwybodaeth ynghylch yr hyn sydd ar gael iddynt.

Cynllun sicrhau ansawdd yw Buddsoddwyr mewn Gofalwyr sy’n helpu sefydliadau ddod yn fwy ymwybodol o ofalwr; gan alluogi iddynt gynorthwyo a chefnogi gofalwyr cymdeithas.

Roedd staff yn y llyfrgell wrth law i gasglu’r wobr gan Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol, Hamdden a Chofrestru Cyngor Sir Penfro, a’r Cynghorydd Mike James, Cefnogwr Gofalwyr yr Awdurdod.

“Mae cael y wobr hon yn gryn hwb i ni ac i ofalwyr”, meddai Tracy Collins, Cydgysylltydd Safle Llyfrgell Aberdaugleddau

“Mae’n golygu y gallwn helpu a chynghori gofalwyr gael y wybodaeth berthnasol na wyddant efallai’n ymwybodol fod ganddynt hawl iddi.

“Nid yw o bwys os nad yw gofalwyr ond yn galw heibio neu’n dod i un o’n cyfarfodydd grŵp gofalwr bob mis, rydym bob amser wrth law i’w helpu.”

Bydd cyfarfodydd misol gofalwyr y Llyfrgell yn cael eu cynnal ar ddydd Llun cyntaf y mis.

I gael gwybod mwy, ffoniwch Lyfrgell Aberdaugleddau ar 01437 771888 neu e-bostio tracy.collins@pembrokeshire.gov.uk

Geiriad
Gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr i Lyfrgell Aberdaugleddau. O’r chwith i’r dde: Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol, Hamdden a Chofrestru Cyngor Sir Penfro; Yoriko Omae (Cynorthwy-ydd Llyfrgell a Gwybodaeth); Maureen Sutton (Cynorthwy-ydd Llyfrgell a Gwybodaeth); Tracy Collins, cydgysylltydd safle Llyfrgell Aberdaugleddau; Rhian Bennett, Rheolwr Comisiynu Gofal Cymdeithasol a Thai; y Cynghorydd Mike James, Cyngor Sir Penfro Cefnogwr Gofalwyr a Pennie Muir, Arweinydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, Bwrdd Iechyd Hywel Dda.


ID: 5003, revised 14/03/2019