COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwobrwyo traethau'r sir

Mae Sir Benfro yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arfordir Cymru 2019.

Mae cyfanswm o 39 o draethau wedi'u cydnabod, gan ennill gwobrau'r Faner Las, Arfordir Glas, neu Wobr Glan y Môr.

Bydd un ar ddeg o draethau'n chwifio’r Faner Las eiconig, sy’n eco-label byd-enwog am ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth o'r amgylchedd, diogelwch a gwasanaethau.

Bellach yn 31 mlwydd oed, daeth y Faner Las i Sir Benfro gyntaf yn 1990, ac ers hynny mae traethau'r Sir wedi’i derbyn dros 220 o weithiau.

Mae'r traethau canlynol oll wedi cadw eu statws Baner Las: Amroth, Niwgwl, Saundersfoot, Dale, Porth Mawr, Coppet Hall, Gogledd Dinbych-y-pysgod, De Dinbych-y-pysgod, Castell Dinbych-y-pysgod, Poppit Sands, a Lydstep.

Y Wobr Glan Môr yw'r safon genedlaethol ar gyfer traethau gorau’r DU.

Ac er bod cryn dipyn o amrywiaeth o ran y traethau sy’n ennill Gwobrau Glan Môr, mae'r faner yn symbol o ansawdd a sicrhad y bydd ymwelwyr yn dod o hyd i damaid glan o’r arfordirol, sy’n ddeniadol ac yn cael ei reoli’n dda.

Mae Gwobrau Arfordir Glas yn dathlu 'trysorau cudd ' yr arfordir, gan gydnabod ansawdd dŵr rhagorol ac amgylcheddau sydd heb eu difetha.

Mae 13 o'r 18 traeth a enillodd wobr Arfordir Glas Cymru yn Sir Benfro.

Llwyddodd wyth o draethau gyflawni’r 'dwbl', gan ennill Gwobr Glan y Môr yn ogystal â Gwobr Arfordir Glas. Y rhain oedd: Abereiddi, Barafundle, Aberllydan (De), Freshwater East, Maenorbŷr, Marloes, Martins Haven, a Phenalun.

Enillodd y traethau canlynol Wobrau Glan Môr hefyd: Porth Llydan (Gogledd), Cwm yr Eglwys, Wdig, Aber Bach, Trefdraeth, Nolton Haven, a Wisemans Bridge.

Derbyniodd bum traeth arall Wobrau Arfordir Glas hefyd: Caerfai, Druidston, Bae Priory ar Ynys Bŷr, West Angle Bay, a West Dale.

Dywedodd Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden A Diwylliant: "Dyma ganlyniad gwych arall i'n traethau.

"Bob blwyddyn, mae Sir Benfro yn rhagori yng Ngwobrau Arfordir Cymru, a dyw 2019 ddim yn eithriad, gyda phedwar o enillwyr yn fwy na’r llynedd.

"Dw i wrth fy modd bod cymaint o'n traethau wedi cael eu cydnabod ac rydym yn edrych ymlaen at dymor gwyliau ardderchog arall."

Mae Gwobrau Arfordir Cymru yn cael eu rhedeg yng Nghymru gan elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus.

Capsiwn
Enillodd Barafundle wobrau Arfordir Glas a Gwobr Glan Môr


ID: 5224, revised 14/05/2019