COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gwybodaeth bwysig i gyrraedd cyn etholiadau 6 Mai

Bydd gwybodaeth bwysig am etholiad y Senedd ac etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cyrraedd pob aelwyd yn Sir Benfro’r wythnos hon.

Cynhelir etholiad y Senedd ac etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ar ddydd Iau 6 Mai.

Bydd y llythyrau yn sicrhau bod cofnodion etholiadol yn gywir, ac yn nodi sut i ychwanegu/newid unrhyw gofnodion, ac yn annog pobl sydd heb gofrestru i wneud hynny cyn y dyddiad cau, sef hanner nos, ddydd Llun 19 Ebrill.

Darllenwch y llythyr a gwiriwch fod eich manylion yn gyfredol cyn cysylltu â’r Cyngor.

Gallwch chi gofrestru i bleidleisio yn: https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Am y tro cyntaf, bydd pobl sy’n 16 oed neu’n hŷn ar 6 Mai ac sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn gallu pleidleisio yn etholiad y Senedd.

Hefyd, bydd dinasyddion tramor sy’n 16 oed neu’n hŷn ar 6 Mai ac sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn gallu cymryd rhan yn etholiad y Senedd.

Ar gyfer etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, bydd pobl sy’n 18 oed ac yn hŷn ar 6 Mai sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn gallu bwrw eu pleidlais.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno ystyried eich opsiynau o ran pleidleisio.

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor a bydd paratoadau helaeth ar waith yn ogystal â monitro parhaus i sicrhau eu bod yn amgylcheddau diogel i chi fwrw’ch pleidlais.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn dymuno cymryd yr opsiwn i bleidleisio drwy’r post ar gyfer yr etholiadau ar 6 Mai.

O ystyried y galw a ragwelir, gofynnir i chi wneud cais am bleidlais drwy’r post mor gynnar â phosibl er mwyn caniatáu digon o amser i dîm etholiadau’r Cyngor allu prosesu eich cais.

Gallwch chi wneud cais am bleidlais drwy’r bost neu bleidlais drwy ddirprwy (sef cael rhywun rydych chi’n ymddiried ynddynt i fwrw’ch pleidlais ar eich rhan chi) yn:
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr


ID: 7502, revised 22/02/2021