Ystafell Newyddion

Gwyl Chwaraeon i'r Anabl yn cael ei chynnal ym Mhenfro

Bydd gŵyl i arddangos yr ystod o chwaraeon sydd ar gael yn Sir Benfro i blant ac oedolion ag anableddau yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Penfro ddydd Iau, 20 Mehefin.

Bydd yr ŵyl Insport yn cael ei chynnal rhwng 11yb a 4yh ac mae'n addas ar gyfer pobl â phob anabledd. Mae croeso i'w ffrindiau a'u teulu hefyd.

Dywedodd Angela Miles, Swyddog Chwaraeon Anabledd Cyngor Sir Penfro, fod croeso mawr i unrhyw rieni neu warcheidwaid plant anabl sydd am weld pa fath o ddarpariaeth sydd ar gael i'w plant.  

"Os nad yw ysgol eich plentyn yn gallu mynychu, dewch chi i ddarganfod beth sydd ar gael," meddai.

Ychwanegodd Angela: "Mae’r digwyddiadau blaenorol wedi bod yn llwyddiannus iawn ac rydym yn gobeithio y bydd llawer o'r ymwelwyr yn cael eu hysbrydoli i roi cynnig ar un o'r gweithgareddau a'r sesiynau blasu sydd ar gael."

Mae'r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Gyngor Sir Penfro, Snowdrop Independent Living, a Chwaraeon Anabledd Cymru (DSW). Mae'n cael ei noddi gan Snowdrop Independent Living.

Mae clybiau chwaraeon lleol a rhanbarthol yn cefnogi'r ŵyl a bydd digon o arbenigwyr wrth law i gynghori pobl ar ba chwaraeon fyddai fwyaf addas iddynt.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i Snowdrop Independent Living am noddi'r digwyddiad," meddai Angela.

·         Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Angela Miles, Swyddog Chwaraeon Anabledd Sir Benfro, ar 07920 213 651.

Insport Festival 2 


ID: 5316, revised 12/06/2019