COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Hamdden Sir Benfro yn Cadarnhau Cynlluniau i agor Cyfleusterau

Mae Hamdden Sir Benfro wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer ailagor cyfleusterau hamdden ledled y sir.

Mae’n dilyn datganiad diweddar gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, fod rhai o gyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio ynghynt na’r disgwyl gan fod sefyllfa iechyd y cyhoedd yn gwella.

Dywedodd Julie Ashley Jones, rheolwr busnes, fod hyn yn newyddion gwych.

“Rydym ni’n gyffrous i gadarnhau y byddwn ni’n ailddechrau ein gweithgareddau hamdden o ddydd Llun, 26 Ebrill,” dywedodd.

“Gwyddom y bydd cymaint o bobl sydd wedi gweld eisiau elfennau lles corfforol a meddyliol defnyddio ein cyfleusterau, a bydd ein tîm cyfan yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl.”

·         Ddydd Llun, 26 Ebrill, bydd ymarfer corff mewn grwpiau yn yr awyr agored yn dechrau, a bydd caeau chwaraeon yn yr awyr agored yn ailagor.

·         Ddydd Llun, 3 Mai, bydd canolfannau hamdden yn agor eu drysau ar gyfer gweithgareddau unigol, yn cynnwys sesiynau ystafell ffitrwydd, nofio mewn lonydd a nofio un i un.

Bydd elfennau diogelwch ar gyfer cwsmeriaid ac aelodau’r tîm yn parhau i fod yn nodwedd bwysig yn yr holl gyfleusterau.

Wrth ailagor, bydd angen bwcio pob ymweliad hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Ar ôl cyrraedd, bydd gofyn i bob cwsmer ddiheintio eu dwylo, dilyn yr holl ganllawiau ar orchuddion wyneb, a sicrhau eu bod yn cofrestru wrth gyrraedd.

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn rhan o bob ymweliad, a bydd gofyn i gwsmeriaid ddiheintio offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Bydd cyfundrefnau glanhau manylach ym mhob canolfan.

Parhaodd Julie: “Rydym ni eisiau cefnogi ein cymunedau a chael rôl amlwg mewn cynorthwyo pawb i wella o’r pandemig trwy ddarparu gweithgareddau diogel, hwyliog a chyfeillgar i’w mwynhau.

“Mae pob un o’n tîm wedi ymrwymo i wneud i’n cwsmeriaid deimlo’n ddiogel a bod croeso iddyn nhw.  Rydym ni’n anelu at wneud hyn trwy ein gwasanaeth ym mhob canolfan a’n dosbarthiadau ar-lein rydym ni’n eu cynnig.

“Wrth i ni aros am arweiniad ar ailddechrau ein gweithgareddau grŵp dan do, yn cynnwys dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau dan do, bydd dosbarthiadau ar-lein ein Hwb Digidol yn parhau i gael eu cynnal ar gyfer y rheiny ohonoch chi sy’n dymuno parhau i wneud ymarfer corff yn rhithwir.”

Mae mynediad i’r Hwb Digidol yn rhad ac am ddim i bawb sydd ag aelodaeth fyw, a gellir cael mynediad ato trwy ein hap Hamdden Sir Benfro neu’n gwefan www.hamddensirbenfro.co.uk

Bydd pob defnyddiwr yn cael rhagor o ohebiaeth ar sut i ailddechrau pan fydd y cyfleusterau’n agor.

·         I gael mwy o ddiweddariadau a gwybodaeth, gallwch wirio platfformau cyfryngau cymdeithasol neu wefan Hamdden Sir Benfro www.hamddensirbenfro.co.uk


ID: 7712, revised 22/04/2021