Ystafell Newyddion

Help i lunio cynllun llesiant y sir ar gyfer y pum mlynedd nesaf

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal dros yr wythnosau nesaf ar Gynllun Llesiant drafft 2023 ac anogir cyhoedd Sir Benfro i gymryd rhan.

Nod y Cynllun Llesiant, sy'n cael ei lunio gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro, yw amlygu, blaenoriaethu a chytuno ar yr amcanion a'r camau gweithredu i wella llesiant ar draws y sir yn 2023-2028.

Fel rhan o'r broses adborth, cynhelir cyfres o sesiynau ar-lein lle gall aelodau'r cyhoedd drafod unrhyw agweddau o'r cynllun drafft.

Cynhelir y digwyddiadau ar-lein ar:

·         2-3pm, dydd Iau, 26 Ionawr

·         6-7pm, dydd Llun, 30 Ionawr

·         12 canol dydd-1pm, dydd Mercher, 1 Chwefror

Cofrestrwch eich presenoldeb drwy'r ffurflen gofrestru ar: https://haveyoursay.pembrokeshire.gov.uk/come-and-talk-to-us-about-the-draft-well-being-plan

Os nad yw'r amseroedd a'r dyddiadau hynny’n gyfleus i chi, neu os byddai'n well gennych gael sesiwn wyneb yn wyneb, gallwch gynnwys hyn ar y ffurflen gofrestru trwy'r ddolen uchod neu drwy ffonio Hwb Cymunedol Sir Benfro ar 01437 723660 neu anfonwch e-bost at: enquiries@pembrokeshirecommunityhub.org

Gofynnir am ymatebion erbyn dydd Gwener, 17 Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Prior, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: "Manteisiwch ar y cyfle hwn i ofyn unrhyw gwestiynau neu i ofyn am eglurhad am y Cynllun Llesiant drafft a rhoi eich adborth.

"Mae hon yn ddogfen bwysig iawn ar gyfer Sir Benfro a'n huchelgais i wella llesiant pawb dros y pum mlynedd nesaf."


ID: 9536, revised 24/01/2023