COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Lansio Criw Craff Mis o Hyd

Daeth Asiantaethau Partner at ei gilydd yn South Hook LNG yn ddiweddar, i lansio ymgyrch ddiogelwch mis o hyd gydag ysgolion lleol, yn ystod mis Tachwedd.

Gan weithio mewn partneriaeth, gyda chymorth ariannol South Hook, mae Cyngor Sir Penfro unwaith eto'n dod â thimau o Diogelwch ar y Ffyrdd, Trafnidiaeth Ysgol, Gwasanaethau Cam-drin Domestig, Diogelwch Bwyd/ Asiantaeth Safonau Bwyd, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, RNLI, Western Power a Network Rail at ei gilydd, i ddarparu dysgu diogelwch â ffocws i tua 1400 o blant ysgol ein Sir.

Caiff ei gynnal drwy ddysgu fideo am yr ail flwyddyn, ac mae ysgolion yn cael eu hannog i gynnwys Criw Craff mewn trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth, drwy gydol mis Tachwedd. Mae ffilmiau o bob un o'r Asiantaethau yn darparu negeseuon diogelwch gwerthfawr, ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd lle gall pobl ifanc ganfod eu hunain; o gymorth cyntaf a diogelwch bysiau, i gadw'n ddiogel ar-lein ac wrth fod yng nghyffiniau traciau rheilffordd.  Trefnir ymweliad ar gyfer pob ysgol gan asiantaeth bartner ym mis Tachwedd i gefnogi eu dysgu.

"Diogelwch yw ein blaenoriaeth ym mhopeth a wnawn yn y Derfynell, felly mae South Hook yn falch o fod yn gefnogwr hirdymor i Criw Craff a'r addysg ddiogelwch bwysig y mae'n ei chyflwyno i gynifer o fyfyrwyr ifanc lleol bob blwyddyn" meddai Hamad Al Samra, Rheolwr Cyffredinol Terfynell South Hook LNG.

Fel rhan o'r Criw Craff eleni, bydd cystadleuaeth yn cael ei lansio, a fydd yn gofyn i blant ddylunio poster, sy’n tynnu sylw at rai o’r pethau cofiadwy y maen nhw wedi’i ddysgu am ddiogelwch. Rhoddir gwobrau i'r myfyrwyr a'r ysgol, a bydd y poster yn cael ei ddefnyddio i lansio digwyddiad Criw Craff 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Phil Baker, Yr Aelod Cabinet dros Seilwaith, Trwyddedu a Digwyddiadau Mawr "Mae Cyngor Sir Penfro yn falch iawn o fod yn bartner i Criw Craff. Rydym yn drist na allwn unwaith eto addysgu'r disgyblion wyneb yn wyneb, ond yn ddiolchgar bod y partneriaid, drwy lwyfan HWB, yn gallu rhannu eu negeseuon diogelwch hanfodol i fyfyrwyr lleol ledled Sir Benfro."

Ychwanegodd "Ni fyddai digwyddiad Criw Craff 2021 yn bosibl heb ymroddiad asiantaethau a'u staff, staff yr ysgol a chefnogaeth barhaus South Hook LNG-yr ydym yn ddiolchgar iawn amdano.”

PENNAWD: Hamad Al Samra, Rheolwr Cyffredinol South Hook ac aelodau o'i dîm yn croesawu'r Cynghorydd Sir Phil Baker ac Asiantaethau partner i'r Derfynell.


ID: 8262, revised 13/10/2021