COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Lansio gwefan newydd

Cafodd gwefan newydd ei lansio’n ddiweddar ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.

Gwefan Access Pembrokeshire yw'r gyntaf yn y Sir i gael ei datblygu gan bobl ag anghenion dysgu ychwanegol, a hynny ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.

Pwrpas y safle yw cynnig gwybodaeth am wasanaethau a busnesau yn Sir Benfro sy'n hygyrch i bobl ag anableddau.

Fe'i lansiwyd mewn digwyddiad yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau yn ddiweddar, pan arweinwyd noddwyr y digwyddiad trwy'r fersiwn  gan ddatblygwyr y safle. (yn ogystal â fersiwn hawdd ei ddeall)

"Roedden ni am greu gwefan sy'n hawdd ei defnyddio, ac mae'r tîm sy'n gyfrifol amdani yn yn sicr wedi llwyddo yn hynny", meddai rheolwr y prosiect, Karen Davies.

"Bydd y ffont mawr, y defnydd o graffeg i egluro pethau gwahanol am y ddolen neu'r dudalen, a'r testun syml yn sicrhau y bydd gan ddefnyddwyr yr holl wybodaeth a'r cyngor y maent eu hangen."

Mae'r prosiect wedi'i ariannu drwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu i fyw'n fwy annibynnol.

I weld y safle, ewch i www.accesspembrokeshire.co.uk

Capsiwn
O’r chwith i’r dde   Mark Harries, Daniel Martin – Arweinydd y Tîm (wedi'i selio), Matthew Page, Karen Davies – Rheolwr y Prosiect, Sian Andrews.


ID: 5191, revised 01/05/2019