Ystafell Newyddion

Lansio Hyfforddiant E-Ddysgu Diogelu Newydd

Lansiwyd hyfforddiant diogelu newydd cynhwysfawr ar gyfer staff Cyngor Sir Penfro, partneriaid a chynghorwyr. 

Bydd gofyn i holl staff gwblhau’r modiwl e-Ddysgu, sy’n cynnwys hyfforddiant ar ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion. 

Datblygwyd y cwrs i adlewyrchu gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ôl Diane Beacroft, rheolwr diogelu. 

“Mae hyfforddiant diogelu ar gyfer plant a phobl ifanc yn ofyniad eisoes, ond dyma’r tro cyntaf i ni gyflwyno hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu oedolion yn ogystal,” meddai. “Mae’n ymwneud â’r syniad o ddiogelu teuluoedd cyfan.” 

Mae’r modiwl gorfodol yn cwmpasu deddfwriaeth a chanllawiau, mathau o gamdriniaeth, pryderon ynghylch hysbysu, gwneud cyfeireb a phynciau eraill. 

Gofynnir i holl staff loywi eu hyfforddiant trwy gwblhau’r modiwl bob tair blynedd. 

Hefyd lansiwyd tri modiwl addysgu wyneb yn wyneb newydd, ynghyd ag e-Ddysgu penodol i bwnc, ar gyfer staff sy’n gweithio gydag oedolion a phlant mewn perygl ac sydd angen hyfforddiant diogelu mwy trylwyr. 

Geiriad 

Lansiwyd modiwl hyfforddiant e-Ddysgu newydd ar ddiogelu ar gyfer staff Cyngor Sir Penfro.


ID: 4979, revised 11/03/2019