COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar daliadau parcio ceir

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig diwygio ei orchymyn parcio Oddi ar y Stryd (meysydd parcio)

Mae'n dilyn adolygiad llawn o'r gwasanaeth, a ystyriwyd gan y Cabinet ym mis Mawrth 2020 a gytunodd i fynd ymlaen i ymgynghoriad. Mae hyn wedi'i ohirio tan nawr oherwydd Covid-19.

Mae'r adolygiad yn cynnig bod y gwasanaeth parcio yn cyrraedd sefyllfa adennill costau lawn (mae'n rhedeg ar golled ar hyn o bryd) a hefyd yn darparu incwm ar gyfer y canlynol:

·                     diogelu dyfodol toiledau cyhoeddus sydd wedi'u lleoli mewn meysydd parcio

·                     darparu goleuadau stryd ychwanegol mewn meysydd parcio

·                     cynyddu'r gyllideb ar gyfer mân waith gwella a chynnal a chadw cyffredinol

·                     cyflwyno peiriannau talu heb arian parod

Mae rhai newidiadau arfaethedig allweddol yn cynnwys:

·                     diwygio costau tymhorol i gostau drwy'r flwyddyn

·                     cynyddu cost trwydded arfordirol

·                     cyflwyno arhosiad mwyaf newydd ar faes parcio Pont Wdig (maes parcio'r baneri)

Gellir gweld yr ymgynghoriad ar y cynnig (a elwir yn orchymyn amrywio) yma:

https://haveyoursay.pembrokeshire.gov.uk/proposed-variation-to-off-street-parking-places-order . Mae'r ddolen hefyd yn rhoi mynediad i chi at nifer o ddogfennau i'ch helpu i esbonio'r rhesymu, yn ogystal â mapiau.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 16 Mehefin.

Bydd adborth o'r ymgynghoriad yn cael ei ymgorffori mewn adroddiad i'r Cabinet ar gyfer eu penderfyniad terfynol.


ID: 7848, revised 04/06/2021