COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Llwyddiant Gŵyl Chwaraeon Pobl Anabl

Llwyddiant ysgubol oedd gŵyl yn arddangos amrywiaeth y chwaraeon sydd ar gael addas i blant neu oedolion gydag anabledd yn Sir Benfro.

Denodd yr achlysur Cyfres insport, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hamdden Penfro ar 20fed Mehefin, fwy na 250 o bobl – y nifer mwyaf hyd yma.

Dywedodd Michelle Daltry o Chwaraeon Anabledd Cymru (DSW) bod yr awyrgylch yn ‘drydanol’ ei bod yn falch y cafodd gefnogaeth mor dda gan glybiau lleol a rhanbarthol.

“Roeddwn yn hynod falch o weld cymaint o ysgolion yno, rhai’n dod â dosbarth cyfan pan oedd dim ond un ohonynt yn anabl,” meddai.

Trefnwyd yr achlysur gan Gyngor Sir Penfro mewn partneriaeth â Snowdrop Independent Living, Chwaraeon Anabledd Cymru, a Chodi Allan a bod yn Egnïol (GOGA).

sports festival 2

Rhoddwyd sesiynau blasu gan y Rygbi Cadair Scarlets, Rygbi Tag Undeb Rygbi Cymru, Pêl-fasged Cadair Pembrokeshire Hurricanes, FF Dance Academy, a Boccia a Cwrlo Newydd Tenderfoot.

Hefyd yn cynnig sesiynau oedd Wiseman’s Bridge ac Abergwaun a Chlwb Rhwyfo Jemima, Criced Bwrdd (Criced Cymru), Tennis Bwrdd Cymru, Bike Mobility, Codi Pwysau SAW Cymru, a Sboncen Cymru.

Cyflwynodd Chwaraeon Sir Benfro sesiynau Athletau, Beiciau Cydbwyso, Criced a Golff, a rhoddodd Snowdrop Independent Living arddangosiadau o’u treiciau oddi ar y ffordd hefyd.

Dywedodd Angela Miles, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd i Gyngor Sir Penfro, mor wych oedd gallu cyflwyno’r hyn sy’n cael ei gynnig yn Sir Benfro i blant ac oedolion er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

“Hoffwn ddiolch hefyd i’r holl glybiau am ddod a rhoi eu hamser, a diolch yn fawr i Snowdrop Independent Living am eu cefnogaeth barhaol i’r achlysur,” meddai.

Gwyl Chwaraeon 4

Hefyd yn mynychu ar y diwrnod oedd Dan Biggar a Dan Lydiate, chwaraewyr rygbi Cymru’n cynrychioli Olew Dros Gymru, a gyfranogodd yn frwd yn llawer o’r gweithgareddau.

“Roedd yn wych cael Dan Biggar a Dan Lydiate gyda ni hefyd, yn cymryd rhan yn yr achlysuron ochr yn ochr â’r plant ac oedolion a hyd yn oed yn rhwyfo yn erbyn ei gilydd yn y rasio,” meddai Angela.

I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth chwaraeon ar gyfer pobl gydag anabledd yn Sir Benfro, cysylltwch ag Angela ar 07920 213651 neu e-bost angelamiles@pembrokeshire.gov.uk

Gwyl Chwaraeon 3

 


ID: 5435, revised 10/07/2019