COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Hwlffordd

Mae'r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau cyffrous rhad ac am ddim yn dod i ganolfan ddiwylliannol newydd Hwlffordd, Glan-yr-afon, y mis hwn.

Mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd y ganolfan yn croesawu Syr Kyffin Williams yn y Casgliad Cenedlaethol ddydd Llun 11 Chwefror am 1pm.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Lona Mason, Pennaeth Graffeg, Sgrin a Sain a Morfudd Bevan, Curadur Celf Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd y sgwrs yn ymdrin â darnau o'r casgliad cyfoethog ac amrywiol a adawodd yr arlunydd hynod boblogaidd hwn i'r genedl.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond rhaid archebu tocynnau ar-lein ymlaen llaw trwy www.ticketsource.co.uk/glan-yr-afon.

Yn y cyfamser, bydd y cyntaf o ddigwyddiadau amser cinio Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn y lleoliad newydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r arddangosfa bresennol, Kyffin Williams: Tir a Môr, sy'n cynnwys casgliad gwych o waith gan un o artistiaid enwocaf Cymru i ddathlu canmlwyddiant ei enedigaeth.

Yma hefyd mae Hanes Sir Benfro, arddangosfa barhaol yng nghanolfan Glan-yr-afon, sy'n canolbwyntio ar hanes, diwylliant, celfyddydau a chwedlau Sir Benfro.

Ymhlith y digwyddiadau eraill sydd ar y gweill gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yng nghanolfan Glan-yr-afon mae:

·         Chwarae ar eiriau: gweithdy gyda Ceri Wyn Jones – ddydd Gwener 1 Mawrth (11am)

·         Play on words: gweithdy gyda Ceri Wyn Jones – ddydd Gwener 1 Mawrth (1pm)

·         Gofalu am ein Casgliadau/Caring for our Collections – ddydd Llun 15 Ebrill (1pm)

Cafwyd cyllid i adeiladu'r cyfleuster gan amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllido pum mlynedd i'r fenter er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn aros yn agored ar brynhawniau Sadwrn, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Dim ond ar foreau Sadwrn yr arferai'r llyfrgell flaenorol agor.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.pembrokeshire.gov.uk/the-riverside, ewch i dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService, neu ffoniwch Glan-yr-afon ar 01437 775 244.

Pennawd
Mae gwaith Kyffin Williams yn cael ei arddangos yng nghanolfan Glan-yr-afon y mis hwn

 

 


ID: 4714, revised 06/02/2019