COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Mae cyflwyno peiriannau maes parcio heb arian yn parhau

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cynyddu nifer ei feysydd parcio sydd â pheiriannau talu di-arian

Wythnos yma, gosodwyd peiriannau ag opsiwn di-arian yn y meysydd parcio canlynol:

·         Gordon Street, Doc Penfro

·         Townsmoor, Arberth

·         Lower Charles Street, Aberdaugleddau

·         Y Parêd, Penfro

·         Llawr uchaf y maes parcio aml-lawr, Dinbych-y-pysgod.

Mae peiriant tebyg wedi’i osod yn y maes parcio ar The Commons, Penfro, er nad yw hwn ar waith yn ystod y gaeaf.

Mae peiriannau talu di-arian eisoes wedi bod ar waith ers tro yn y meysydd parcio canlynol:

  • Hwlffordd: Castle Lake, Perrots Road, Rifleman’s Field, St Thomas Green
  • Dinbych-y-pysgod: Traeth y Gogledd, Y Green ac Y Salterns
  • Ar lan y môr, Dale
  • Wdig, Y Parrog
  • Llandudoch, y Stryd Fawr.

 

Meddai Phil Baker, Aelod Cabinet y Cyngor dros Seilwaith: “Rydym yn parhau i gyflwyno opsiynau talu di-arian yn ein meysydd parcio. Rydym yn ymwybodol iawn ei bod hi’n well gan gwsmeriaid y dyddiau hyn dalu â charden neu dalu trwy ddulliau electronig eraill.

“Yn ystod y pandemig, sylwom fod trigolion yn cario llai o arian parod gyda nhw nag o’r blaen a, hefyd, mae’n golygu nad oes rhaid i chi boeni bod gennych y newid cywir.”


ID: 7171, revised 23/11/2020