COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Mae cyflwyno peiriannau talu heb arian parod ym meysydd parcio'r Cyngor yn parhau

Mae’r gwaith o gyflwyno peiriannau talu heb arian parod ym meysydd parcio Cyngor Sir Penfro yn parhau y mis hwn.

Erbyn hyn, gellir derbyn taliadau heb arian parod yn Dale, Wdig, Parrog ac ar ail beiriant ar Gomin Tomos Sant, Hwlffordd.

Dros y misoedd nesaf, bydd 36 o beiriannau ledled y sir yn cael eu trosi i dderbyn taliad heb arian parod.

Daw’r cam yn dilyn penderfyniad gan Gabinet yr Awdurdod yn 2019 i ddiddymu yn raddol beiriannau arian parod traddodiadol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet y Cyngor dros Isadeiledd: “Mae pobl yn tueddu i gario llai o arian parod y dyddiau hyn ac mae gallu defnyddio cerdyn yn golygu llawer llai o bryder am gael y newid cywir.”

Gall modurwyr sy’n defnyddio meysydd parcio’n rheolaidd wneud cais am drwydded wedi’i thalu ymlaen llaw drwy wefan y Cyngor https://www.sir-benfro.gov.uk/parcio-yn-sir-benfro/hawlen-maes-parcior-arfordir

Gellir gwneud ceisiadau hefyd drwy e-bostio: parking@pembrokeshire.gov.uk


ID: 7053, revised 16/10/2020