Ystafell Newyddion

Mae Hamdden Sir Benfro yn falch o gefnogi Lily Rice ar ei thaith i Gemau'r Gymanwlad!

Mae Nofio Sir Benfro ar fin anfon ei nofiwr cyntaf, Lily Rice, 18 oed, i Gemau'r Gymanwlad. Bydd Lily yn cystadlu yn y gemau yng nghategori S8 y ras 100m nofio ar y cefn yn Birmingham yr haf hwn. Cymhwysodd ag amser o 1:22:32, amser a oedd yn y saith uchaf yn y Gymanwlad.

Dechreuodd Lily ei thaith yn y dŵr trwy ddilyn llwybr Nofio Sir Benfro yn blentyn pan fynychodd wersi nofio yng Nghanolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod. Datblygodd drwy'r rhaglen Dysgu Nofio a symudodd ymlaen i nofio i glwb nofio lleol. Cafodd Lily seibiant o nofio am rai blynyddoedd a chael gyrfa lwyddiannus yn cystadlu mewn croesfoduro cadair olwyn , gan ddod yn bencampwraig byd. Er mwyn parhau â’i thaith ar y llwybr nofio, dychwelodd i’r pwll ym mis Ionawr ac ar hyn o bryd mae’n hyfforddi chwe gwaith yr wythnos gyda Nofio Sir Benfro. Ei nod oedd cymhwyso ar gyfer Gemau'r Gymanwlad:

“Ro’n i’n gwybod ei bod yn nod uchelgeisiol oherwydd bu’n rhaid i mi wella fy amser nofio 100m ar y cefn o naw eiliad,” meddai Lily. “Dwi wedi gwneud llawer o waith yn y pwll ac yn y gampfa, sydd wedi talu ar ei ganfed. Mae cynrychioli Cymru mewn Gemau Cymanwlad yn gwireddu breuddwyd.”

Mae hyfforddiant Lily yn cynnwys mynychu sesiynau nofio yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd, sesiynau yn y gampfa gydag Academi Cryfder Cymru a gwersylloedd hyfforddi gyda Nofio Cymru. Dywedodd ei phrif hyfforddwr Nick Russell:

"Mae Lily wedi dangos ymrwymiad mawr i hyfforddi a dysgu dros y saith mis diwethaf. Mae ganddi feddylfryd athletwr ac mae hyn, ynghyd â’i hymrwymiad, wedi ei helpu i gyrraedd ei nod"

Ychwanegodd Craig Nelson, Prif Hyfforddwr Nofio Sir Benfro:

“Dyma benllanw ymdrech tîm gwych. Dwi’n gwybod y bydd hi’n anrhydeddu Cymru, a Sir Benfro, yr haf hwn.”

Os ydych chi wedi'ch ysbrydoli gan Lily, gallwch ddechrau eich taith yn y dŵr eich hun trwy ddysgu nofio neu ymuno â chlwb nofio yn eich canolfan hamdden leol.

Am ragor o wybodaeth: Dysgu Nofio

 

 


ID: 8931, revised 26/07/2022