COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Mae Sir Benfro wedi llwyddo unwaith eto! Mae’r sir ar frig y gynghrair ailgylchu am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae Sir Benfro wedi llwyddo unwaith eto!

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae preswylwyr y Sir wedi cael eu coroni’n ailgylchwyr gorau Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod Cyngor Sir Penfro wedi parhau fel yr awdurdod lleol sy’n perfformio orau o ran ailgylchu rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021.

Ailgylchwyd 73.2% o’r holl wastraff a gasglwyd gan Gyngor Sir Penfro yn ystod y cyfnod hwnnw – y ffigur uchaf erioed yn Sir Benfro – ac yn gynnydd ar y 72% yn y flwyddyn flaenorol.

Targed ailgylchu Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol yw 64%.

Dywedodd Cris Tomos, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, ei fod yn hynod o falch bod Sir Benfro ar frig y siartiau am yr ail flwyddyn yn olynol.  

“Dyma newyddion gwych,” meddai’r Cynghorydd Tomos.

Ychwanegodd: “Mae bod ar y brig o ran ailgylchu yng Nghymru unwaith eto yn gyflawniad yn ei hun, ond i fod wedi gwella ar y ganran ailgylchu o un a oedd eisoes yn lefel hynod o uchel, mae’n ymdrech ryfeddol.

“Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i chi, pobl Sir Benfro, am eich ymdrechion a bod mor frwdfrydig ynghylch casgliadau gwastraff ac ailgylchu ar ochr y ffordd sydd wedi galluogi pobl o ailgylchu ystod ehangach o eitemau o adref nag o’r blaen.

“Mae Sir Benfro eisiau arwain yr agenda newid yn yr hinsawdd, a bod yn ganolfan ynni cynaliadwy blaenllaw yn genedlaethol, felly mae lleihau gwastraff a chynyddu ailgylchu yn rhan bwysig o’r uchelgeisiau ehangach hynny.”

Yn ogystal â diolch i breswylwyr Sir Benfro am eu hymdrechion, talodd y Cynghorydd Tomos deyrnged i’r criwiau casglu, gweithredwyr y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu a’r staff y tu ôl i’r llen sydd wedi helpu i wneud y cyflawniad yn bosibl.

Canmolwyd llwyddiant Sir Benfro hefyd gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, a ddywedodd: "Llongyfarchiadau i Sir Benfro am fod yn ailgylchwyr gorau Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.

"O ystyried bod Cymru yn drydydd yn y byd o ran ailgylchu, mae hwn yn dipyn o gyflawniad. Rydym wedi mwynhau gweithio gyda Chyngor Sir Penfro yn arbennig ar y gwelliannau i'r gwasanaeth casglu i wahanu eich plastigau, cardbord a gwydr wrth gasglu wrth ymyl y ffordd, ac mae eich ymrwymiad i fireinio a gwella eich dulliau wedi gwneud argraff barhaus.

"Diolch i bawb yn Sir Benfro am wneud eich rhan i ymladd yr argyfwng hinsawdd a natur a chyflymu'r broses o symud i economi fwy cylchol lle rydym yn cadw defnyddio deunyddiau am fwy o amser ac yn osgoi'r holl wastraff.

"Bydd yr ymdrech gyfunol hon yn ein helpu i adeiladu Cymru y gallwn fod yn falch o'i throsglwyddo i genedlaethau'r dyfodol."  


ID: 8362, revised 23/11/2021