Ystafell Newyddion

Manylion y newidiadau i gasgliadau biniau ddydd Llun Gŵyl y Banc

Hwn sydd i atgoffa cartrefi a chwsmeriaid gwastraff domestig Cyngor Sir Penfro yn Sir Benfro bod newidiadau i gasgliadau biniau ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Mae’r rhan fwyaf o gasgliadau gwastraff ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd yr oedd disgwyl iddynt ddigwydd ddydd Llun 19 Medi wedi’u haildrefnu bellach i ddydd Sul 18Medi, fel arwydd o barch i’r diweddar EM Elizabeth II, y bydd ei hangladd yn cael ei gynnal yn Abaty San Steffan ddydd Llun 19Medi.

Bydd hyn yn effeithio ar gartrefi yn Ninbych-y-pysgod, Saundersfoot, Pentlepoir, Arberth, Llanbedr Felffre, Clunderwen a’r cyffiniau. Gofynnir i gartrefi sicrhau bod y cynwysyddion allan erbyn 6.30am ddydd Sul (sef y diwrnod casglu).

Oherwydd prinder staff ddydd Sul, bydd casgliadau ailgylchu wrth ymyl y ffordd (gwastraff bwyd, bagiau coch, cardfwrdd, papur a gwydr) ar gyfer cartrefi yn Hermon, Glandŵr a Maenclochog a'r cyffiniau yn digwydd ddydd Mawrth 20 Medi yn hytrach na dydd Sul 18 Medi. Edrychwch ar y mapiau isod yn dangos y cartrefi dan sylw. https://www.sir-benfro.gov.uk/newidiadaugwastraff

Bydd casgliadau ar gyfer gwasanaethau y mae'n rhaid tanysgrifio iddynt, h.y. Clytiau a Chynnyrch Hylendid Amsugnol neu Wastraff Gwyrdd yn digwydd ddydd Sul 18 Medi ar gyfer pob cwsmer sy’n disgwyl casgliad ddydd Llun 19 Medi.

Gofynnir i’r cartrefi dan sylw rannu’r newyddion am y newid i'r diwrnod casglu â'u cymdogion. Hefyd, oherwydd y nifer cyfyngedig o staff sydd ar gael, byddai’n dda gan y gwasanaeth petai modd i unrhyw gartref storio ei wastraff ailgylchu tan ei gasgliad nesaf i wneud.

Bydd holl gasgliadau gwastraff masnach Cyngor Sir Penfro y mae disgwyl iddynt ddigwydd ddydd Llun 19 Medi hefyd yn digwydd ddydd Sul.

Ni fydd unrhyw newidiadau i'r holl gasgliadau y mae disgwyl iddynt ddigwydd ddydd Mawrth 20 Medi tan ddydd Gwener 23 Medi.

 


ID: 9078, revised 16/09/2022