Ystafell Newyddion

Menyw lolipop yn ymddeol ar ôl 37 mlynedd

Mae Sandrea Howells, menyw lolipop boblogaidd o Stop and Call yng Ngwdig, wedi cadw ei siaced weladwy ar ôl pedwar degawd bron o gynorthwyo plant i groesi’r ffordd yn Abergwaun.

Ers 1981, mae Mrs Howells wedi cynorthwyo rhai cannoedd o blant ysgol i groesi Vergam Terrace oddi allan i Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd.

Cyflwynwyd anrhegion a chardiau i’r swyddog patrôl ysgol ymroddedig gan ddisgyblion a staff mewn cyfarfod arbennig yr wythnos ddiwethaf, a diolchodd Abigail Davies y pennaeth iddi am ei gwaith caled ers llawer blwyddyn.

“Mae Sandrea wedi cadw cenedlaethau o blant yn ddiogel, a bydd y disgyblion a’r staff fel ei gilydd yn gweld ei cholli’n fawr iawn,” meddai.

Dywedodd Sandrea ei bod wedi dechrau’n wreiddiol fel menyw lolipop ar gontract chwe mis dros dro, oherwydd bod cynlluniau ar y pryd i adeiladu ffordd newydd - na ddigwyddodd.

“Mae wedi bod yn chwe mis hir!” meddai. “Rwyf wedi’i garu. Byddaf yn colli’r plant y fwyaf. Rydych yn dod i’w hadnabod, ac maent yn hyfryd. Y cyfrinachau a glywch ganddynt – byddai’n troi gwallt eu rhieni’n wyn!”

Dywedodd ei bod wedi gweld llawer o newidiadau yn ystod ei 37 mlynedd mewn gofal – gan gynnwys cynnydd yn nifer y plant sy’n cael eu gyrru i’r ysgol, a mwy o gerbydau ar y ffordd.

“Mae wedi newid gymaint – mae llawer mwy o draffig ar y ffordd nawr, yn enwedig ym misoedd yr haf,” meddai.

Ychwanegodd ei bod wedi camu o’r ffordd sawl gwaith ar ôl sylweddoli nad oedd cerbyd yn bwriadu aros – er nad oedd yn ddigon cyflym unwaith.

“Un diwrnod, roedd y car yma’n dod i fyny o Windy Hill ac roeddwn yn sefyll ar y ffordd, ac yn sydyn meddyliais nid yw’n arafu; nid yw’n mynd i stopio. Neidiais yn ôl ond ni chefais fy nghoesau i mewn yn ddigon cyflym, ac aeth olwynion blaen ac ôl y car dros fy nhroed.”

Ar waethaf yr anaf, roedd Sandrea yn ôl yn ei gwaith ymhen dim ond deufis.

Yn ogystal â gweithio fel hebryngwr croesfan ysgol, mae Sandrea hefyd wedi gweithio fel gofalwr cartref a chynorthwyydd cinio – ar un adeg, byddai’n gwneud ciniawau yn Ysgol yr Enw Sanctaidd ac yn Ysgol Uwchradd Abergwaun – ‘gan redeg fel gwraig wallgof’ o un ysgol i’r llall!

Talodd Kirstie-Anne Donoghue, Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd i Gyngor Sir Penfro, deyrnged i Mrs Howells am ei hymroddiad i’r plant dan ei gofal, a chyflwynodd gloc iddi ar ran yr awdurdod priffyrdd.

“Mae Sandrea wedi bod yn swyddog croesfan ysgol ffyddlon am bedwar degawd bron, ac rydym yn werthfawrogol dros ben o’i hymroddiad drwy’r blynyddoedd,” meddai.

Geiriad
Yn y llun mae Sandrea Howells hebryngwr croesfan ysgol sy’n ymddeol gyda (o’r chwith i’r dde), Kirstie-Anne Donoghue, Abigail Davies, a disgyblion o Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd, Abergwaun.

 


ID: 4565, revised 21/12/2018