COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Mosäig Mawreddog Yn Ysgol Dinbych-Y-Pysgod

Mae mosäig newydd trawiadol bellach yn darparu mynediad croesawgar a lliwgar i Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod, diolch i greadigrwydd a gwaith caled ei disgyblion a chymuned ehangach yr ysgol.

Mae'r mosäig, syn gorchuddio wyneb yr adeilad sy'n wynebu'r ffordd, yn ailgread lliwgar, enfawr o logo'r ysgol.

Crëwyd y gwaith celf gan y disgyblion, y rhieni a'r gymuned leol, a hynny yn rhan o brosiect a drefnwyd gan Springboard yn Sir Benfro yn Dysgu.

Dywedodd y Pennaeth, John Palmer, fod yr ymateb gan y disgyblion ac aelodau'r cyhoedd wedi bod yn syfrdanol.

“Mewn ymgais i ddod ag ychydig o liw i wal allanol ddiflas, cawsom y syniad o greu mosäig o logo ein hysgol, gan obeithio y gallem berswadio'r gymuned gyfan i fod yn rhan o'r gwaith o'i greu,” eglurodd.

“Gyda thipyn o help gan Laura a Shelley, ein swyddogion Springboard gwych, roeddem yn lwcus i gael cyllid loteri i'n galluogi i ddechrau ar y prosiect.

“Yn garedig iawn, roedd Norman Industries, y ffatri warchod yn Hwlffordd, wedi torri'r llenni o bren haenog i'w siâp ar ein cyfer, ac roeddem wrth ein bodd bod yr artist lleol, Paul Webb, wedi cytuno i ddylunio a chreu'r mosäig gyda'r dwsinau o oedolion a phlant a oedd â diddordeb mewn cymryd rhan.

“Diolch i bawb a gymerodd ran: roedd gan ein plant, ein rhieni, ein llywodraethwyr, aelodau o'r gymuned a'n staff oll ran yn y gwaith gwneud, a gobeithiwn eu bod yn teimlo'n falch o'r darn gorffenedig.

“Byddwn yn croesawu unrhyw un yn Sir Benfro i ymweld â'r ysgol i edrych arno. Mae'n siŵr mai dyma'r darn o gelf cyhoeddus mwyaf a gorau yn y sir.”

Dywedodd Shelley Holmes, Ymgynghorydd Springboard ar gyfer Dinbych-y-pysgod, a arweiniodd y prosiect: “Roedd yn wych gweithio ar y prosiect hwn; roedd yn hyfryd gweld pawb yn dod ynghyd i greu darn o gelf mor hyfryd.

“Mae'n rhywbeth y gall pawb a gymerodd ran fod yn falch ohono am sawl blwyddyn i ddod – tirnod newydd ar gyfer Dinbych-y-pysgod”

Mae'r mosäig enfawr yn cynnig croeso disglair a lliwgar i Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod. Yn y llun y mae'r disgyblion a gymerodd ran yn y prosiect gyda staff yr ysgol a staff Springboard.

 

 


ID: 5648, revised 18/09/2019